Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping

Meld. St. 30 (2011-2012), Innst. 207 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 19.02.2013 Innst. 207 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 30 (2012-2013) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk: alkohol - narkotika- doping. Merknadene som har flertall i innstillingen til meldingen (Innst. 207 S (2012-2013)) skal være førende for regjeringens videre politikk på området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.03.2013