Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 22. januar 2013

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Arkiv (Meld. St. 7 (2012-2013))
Høringsprogram
Tirsdag 22. januar 2013 
10.15 - 10.25  NORSK JOURNALISTLAG
Ina Nyrud, advokat og rådgiver i NJ
10.25 - 10.35  NORSK PRESSEFORBUND
Kristine Foss, jurist
10.35 - 10.45  LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV
Karin Gjelsten, styreleder
Ellen Røsjø
10.45 - 10.55  NORSK REDAKTØRFORENING
Nils E. Øy, generalsekretær
Arne Jensen, ass. generalsekretær
10.55 - 11.10  PAUSE
11.10 - 11.20  UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN (SKEIVT HITORISK ARKIV)
Tone Hellesund, førstebibliotekar
11.20 - 11.30  KS
Anne Mette Dørum, spesialrådgiver
Harriet Marie Terjesen, fagansvarlig saksarkiv
11.30 - 11.40  NORSK ARKIVRÅD
Vilde Ronge, leder
Geir Håvard Ellingseter, nestleder
11.40 - 11.50  NORGES MUSEUMSFORBUND
Tron Wigeland Nilsen, generalsekretær
Tove Wefald Pedersen, avdelingsleder

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring