Arkiv

Meld. St. 7 (2012-2013), Innst. 243 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 14.03.2013 Innst. 243 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmelding om arkiv og gått inn for at meldingen vedlegges protokollen. Det er stor grad av enighet om de tiltak som foreslås i meldingen. På enkelte punkter i innstillingen har komiteen delt seg i et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2013