Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité mandag 29. april 2013

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken

Meld. St. 25 (2012-2013)

Høringsprogram
Mandag 29. april 2013 
11.00 - 11.10  FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ
Daglig leder Andrew Preston, seniorrådgiver Elin Enge, seniorrådgiver Gunhild Ørstavik
11.10 - 11.20  FOKUS
Rådgiver Anita Sæbø, rådgiver Helene Langsether
11.20 - 11.30  ATLAS-ALLIANSEN
Styremedlem Gro Holstad, fung. daglig leder Berthe Stenberg, rådgiver Trine Riis-Hansen
11.30 - 11.40  KIRKENS NØDHJELP
Generalsekretær Anne-Marie Helland, seniorrådgiver Kjetil Abildsnes
11.40 - 11.50  REDD BARNA
Kommunikasjonssjef Line Hegna, leder for politikk og samfunn Monica Sydgård
11.50 - 12.25  PAUSE
12.25 - 12.35  NORSK FOLKEHJELP
Generalsekretær Liv Tørres, utenlandssjef Orrvar Dalby, politisk rådgiver Ingeborg Moa
12.35 - 12.45  SOS-BARNEBYER
Samfunnskontakt Stein Støa, samfunnskontakt Hans Emil Ratvik
12.45 - 12.55  UNICEF NORGE
Generalsekretær Bernt G. Apeland, kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen, politisk rådgiver Kim Gabrielli Noguera
12.55 - 13.05  CARE NORGE
Politisk rådgiver Lisa Sivertsen
13.05 - 13.15  PLAN NORGE
Politisk rådgiver Per Kristian Sbertoli, rådgiver barns rettigheter Silje Vold
13.15 - 13.25  CARITAS
Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg, rådgiver Knut Andreas Lid
13.25 - 13.35  MELLOMKIRKELIG RÅD FOR DEN NORSKE KIRKE
Assisterende generalsekretær Einar Tjelle, rådgiver Guro Almås
13.35 - 13.45  PAUSE
13.45 - 13.55  CHRISTIAN MICHELSENS INSTITUTT
Direktør Ottar Mæstad
13.55 - 14.05  REGNSKOGFONDET
Daglig leder Dag Hareide, avdelingsleder policy Nils Hermann Ranum, policyrådgiver Ellen Hofsvang
14.05 - 14.15  WWF NORGE
Fagsjef Arild Skedsmo, rådgiver Stefan Norris
14.15 - 14.25  UTDANNINGSFORBUNDET
Nestleder Terje Skyvulstad, spesialkonsulent Ingerid Convery, spesialkonsulent Astrid Thomassen
14.25 - 14.35  FORUT - SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING
Seniorrådgiver Øystein Bakke
14.35 - 14.45  SLETT U-LANDSGJELDA
Daglig leder Gina Ekholt, rådgiver Ingrid Harvold Kvangraven
14.45 - 14.55  LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE
Styreleder Tore Isungset Støve, daglig leder Heidi Lundeberg, informasjonsmedarbeider Brita Brekke
14.55 - 15.05  HANDELSKAMPANJEN
Heidi Lundeberg, Helene Bank

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.