Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken

Meld. St. 25 (2012-2013), Innst. 420 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2013 Innst. 420 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2013