Program for

Åpen høring i Stortingets næringskomité torsdag 7. november 2013

Næringskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Prop. 1 S (2013-2014)

Høringsprogram
Torsdag 7. november 2013 
09.00 - 09.10  NHO
Jan-Bertil Lieng, prosjektleder
Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør næringsjus
09.10 - 09.20  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Hilde C. Solheim, direktør Virke reise
Gerhard Salicath, seniorrådgiver
09.20 - 09.25  FIN - FORENINGEN FOR INNOVASJONSSELSKAPER I NORGE
Bjørn Horten, styreleder
Daniel Ras-Vidal, daglig leder
09.25 - 09.30  FFA - FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA
Gunnar Jordfald, daglig leder
09.30 - 09.35  FELLESFORBUNDET
Jørn Eggum, forbundssekretær
Jørn Prangerød, rådgiver
09.35 - 09.40  NORGES FORSKNINGSRÅD
Arvid Hallén, adm. dir.
Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør
Eirik Helge Normann, avdelingsdirektør
09.40 - 09.45  INNOVASJON NORGE
Gro Dyrnes, stabssjef
Vincent Fleischer, divisjonsdirektør strategi og kommunikasjon
09.45 - 09.50  AKADEMIKERNE
Trond Teisberg, forhandlingsøkonom
Tove Storrødvann, generalsekretær
Lise Lyngsnes Randeberg, leder Tekna
09.50 - 10.10  Felles spørsmålsrunde
10.10 - 10.35  PAUSE
10.35 - 10.40  NORGES BONDELAG
Nils T. Bjerke, leder
Arild Bustnes, næringspolitisk sjef
10.40 - 10.45  NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
Ann Merete Furuberg, leder
Olaf Godli, generalsekretær
10.45 - 10.50  NORSK SKOGEIERFORBUND
Nils Bøhn, direktør
Ellen Alfsen, direktør
10.50 - 10.55  HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Even Mengshoel, prosjektleder
Birgit Aasgaard Jensen, fylkessjef
10.55 - 11.00  NORSK LANDBRUKSSAMVIRKE
Ola Hedstein, adm. dir.
Eirik Nedrelid, leder kommunikasjon og samfunnskontakt
11.00 - 11.05  NORGES BYGDEKVINNELAG
Kathrine Kleveland, leder
Cesilie Aurbakken, generalsekretær
11.05 - 11.10  NORSKE FELLESKJØP
Lars Fredrik Stuve, adm. dir.
Ole Skulberg, fagsjef næringspolitikk
11.10 - 11.15  KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS LANDSFORBUND (KLF)
Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir.
11.15 - 11.20  NHO MAT OG LANDBRUK
Bjørn Eidem, direktør næringspolitikk og samfunnskontakt
11.20 - 11.25  NORECOPA
Adrian Smith, professor
11.25 - 11.30  DYREVERNALLIANSEN
Live Kleveland, informasjonsansvarlig
Anine Dedekam Moldskred, politisk rådgiver
11.30 - 11.50  Felles spørsmålsrunde
11.50 - 12.30  PAUSE
12.30 - 12.35  FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS LANDSFORENING - FHL
Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør
Henrik Stenwig, direktør Helse og Kvalitet
Kristin Alnes, fagsjef hvitfisk
12.35 - 12.40  NORSKE LAKSEELVER
Torfinn Evensen, generalsekretær
Erik Sterud, fagsjef
12.40 - 12.45  NETTVERK FJORD- OG KYSTKOMMUNER (NFKK)
Ole L. Haugen, styremedlem og ordfører Hitra kommune
Kjetil Hestad, styremedlem og ordfører Tysnes kommune
Steinar Aspli, styremedlem og ordfører Nærøy kommune
12.45 - 12.50  NORDLAND FYLKESKOMMUNE OG TROMS FYLKESKOMMUNE
Arve Knutsen, næringsråd NFK
Jostein Angell, seniorrådgiver NFK
Gunnar Davidsson, avdelingsleder TFK
Jarle Pedersen, rådgiver TFK
12.50 - 12.55  FISKEBÅTREDERNES FORBUND
Audun Maråk, adm. dir.
Oddbjørn Skarbøvik, informasjonsleiar
12.55 - 13.00  WWF NORGE
Nina Jensen, generalsekretær
Lars Andresen, seniorrådgiver havbruk
13.00 - 13.05  MUSEUM VEST
Årstein Svihus, leder for Norges Fiskerimuseum
Stig Stark-Johansen, direktør
13.05 - 13.10  MARITIMT FORUM
Even Aas, styreleder
Hege Solbakken, daglig leder
13.10 - 13.15  FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING
Rikke Lind, styreleder
Lawrence Falkeid, styremedlem/ reder
13.15 - 13.20  NORSK SJØMANNSFORBUND
Ronny Øksnes, landsstyremedlem
13.20 - 13.40  Felles spørsmålsrunde
13.40 - 13.50  PAUSE
13.50 - 14.00  LO
Grethe Fossli, avdelingsleder
Hans-Christian Gabrielsen, annen nestleder
14.00 - 14.05  NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA)
Knut T. Traaseth, generalsekretær
Leif Svarstad, adm. dir. i Maturo Kapital AS
14.05 - 14.10  LEGEMIDDELINDUSTRIEN - LMI
Jan-Anders Istad, styremedlem
Monica Larsen, seniorrådgiver
14.10 - 14.15  ABELIA
Inge Jan Henjesand, konst. adm. dir.
Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver
Tarje Bjørgum, strategisk rådgiver
14.15 - 14.20  NORSK INDUSTRI
Knut E. Sunde, direktør
14.20 - 14.25  BRYGGERI- OG DRIKKEVAREFORENINGEN
Petter Nome, direktør
Tore Nybø, daglig leder Nøgne Ø bryggeri
14.25 - 14.30  NORSKE SJOKOLADEFABRIKKERS FORENING
Dina R. Thune, styreleder
Dag Kjetil Øyna, daglig leder
14.30 - 14.35  SENTER FOR FJERNMÅLING
Pål Julius Skogholt, dagleg leiar
14.35 - 14.40  NORGES AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERES FORENING (NARF)
Sandra Riise, adm. dir.
14.40 - 15.00  Felles spørsmålsrunde
15.00 - 15.05  ENERGI NORGE
Oluf Ulseth, adm. dir.
Eivind Heløe, direktør
Gjermund Løyning, myndighetskontakt
15.05 - 15.10  INDUSTRI ENERGI
Frode Alfheim, nestleder
Inger Hoff, spesialrådgiver
Geir Vollsæter, spesialrådgiver
15.10 - 15.15  FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI
Kai Rune Heggland, adm. dir.
Marianne Lie, sekretariatsleder
Arvid Gusland, advokat
15.15 - 15.20  NATURVERNFORBUNDET
Lars Haltbrekken, leder
Arnodd Håpnes, fagleder
15.20 - 15.25  NORSK KULTURARV
Erik Lillebråten, direktør
15.25 - 15.30  FORUM FOR REISELIV
Ole-Jacob Wold, styreleder
Per Morten Vigtel, sekretariatsleder
15.30 - 15.35  NHO REISELIV
Kristin Krohn Devold, adm. dir.
Ingjerd Sælid Gilhus, rådgiver næringspolitikk
15.35 - 15.40  IDEELT NETTVERK
Helmuth Liessem, generalsekretær Kirkens Sosialtjeneste
Susanne Kralik, avdelingsleder Stiftelsen Betanien
Mette Kalve, koordinator og direktør NKS Kløverinstitusjoner
15.40 - 15.45  FRIVILLIGHET NORGE
Birgitte Brekke, generalsekretær
Bjørn Lindstad, rådgiver
15.45 - 16.05  Felles spørsmålsrunde
16.05 - 16.15  PAUSE
16.15 - 16.20  IKT-NORGE
Per Morten Hoff, generalsekretær
Fredrik Syversen, direktør næringsutvikling
16.20 - 16.25  NORGES REDERIFORBUND
Harald Solberg, direktør
Thomas Saxegaard, seksjonsleder
16.25 - 16.30  DET NORSKE SKOGSELSKAP
Johan C. Løken, styreleder
Trygve Enger, adm. dir.
16.30 - 16.35  SABIMA
Christian Steel, generalsekretær
16.35 - 16.40  NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
Siri Martinsen, leder/ veterinær
Siri Lervik, rådgiver/ veterinær
16.40 - 16.45  FORTIDSMINNEFORENINGEN
Tove Elise Ihler, prosjektleder
Ole Jacob Holt, fagkonsulent
16.45 - 17.00  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring