Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 8 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2013 Innst. 8 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen til bevilgninger på rammeområde 9 og 10 (Nærings-og fiskeridepartementet) og rammeområde 11 (Landbruks- og matdepartementet). Stortingets flertall, bestående av representantene fra H, FrP, KrF og V , har fordelt kr. 4 517 660 000 på kapitler og poster på rammeområde 9, kr. 124 195 000 på rammeområde 10 og kr. 16 719 369 000 på rammeområde 11.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2013