Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité mandag 11. november 2013

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2013-2014)

Høringsprogram
Mandag 11. november 2013 
12.00 - 12.10  HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND
Morten Buan, forbundsleder
Anders Hegre, generalsekretær
Else Marie Stuenæs, interessepolitisk rådgiver
12.10 - 12.20  NORSK KULTURFORUM
Per Aimar Carlsen, styreleder
Åse Festervoll, generalsekretær
12.20 - 12.30  FORENINGEN NORDEN NORGE
Espen Stedje, generalsekretær
12.30 - 12.40  NORGES FORSKNINGSFRÅD
Arvid Hallén, adm. direktør
Anders Haneborg, divisjonsdirektør
12.40 - 12.50  NORSK KULTURHUSNETTVERK
Ola M. Løkholm, styreleder
Thor Olav Fjellhøi, daglig leder
Anne Moe Rasmussen, styremedlem
Lise Marie Nilsson, styremedlem
Øystein Simonsen, styremedlem
Gunn Siri Hognes, styremedlem
12.50 - 13.00  NORSK FILM-, TV- OG SPILLPRODUSENTERS FORENING
Synnøve Hørsdal, styreleder
13.00 - 13.10  Pause
13.10 - 13.20  FILMREG
Lars Leegaard Marøy, styreleder
Marit Bakken, styremedlem
13.20 - 13.30  FILM & KINO
Knut Even Lindsjørn, styreleder
Birgitte Langballe, kommunikasjonssjef
13.30 - 13.40  NORSKE DANSEKUNSTNERE
Peder Horgen, forbundsleder
Grete Valstad, generalsekretær
Halldis Olafsdottir, nestleder
13.40 - 13.50  PRODA PROFESJONELL DANSETRENING
Lene Hafstad, daglig leder
Anne A. T. Kværner, styreleder
13.50 - 14.00  DANSENS HUS OG DANSEINFORMASJONEN
Un-Magritt Nordseth, kunstnerisk leder, Dansens Hus
Randi Urdal, daglig leder Danseinformasjonen
14.00 - 14.10  SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder
Guro Nagelhus Schia, danser
Hanne Dieserud, skuespiller
14.10 - 14.20  Pause
14.20 - 14.30  NORSK SKUESPILLERFORBUND
Hauk Heyerdahl, forbundsleder
Ida Willassen, informasjonskonsulent
Ulla Marie Broch, varamedlem i styret
14.30 - 14.40  NORSK SCENEKUNSTBRUK
Ådne Sekkelsten, daglig leder
Janne Langaas, styreleder
14.40 - 14.50  NORSK MUSIKKRÅD
Magnar Bergo, daglig leder
Halvard Kausland, styreleder
14.50 - 15.00  MUSIKERNES FELLESORGANISASON
Hans Ole Rian, forbundsleder
Anders Hovind, nestleder
Erica Berthelsen, informasjonsansvarlig
15.00 - 15.10  DE UNGES ORKESTERFORBUND
Carl Ninian Wika, styreleder
Terje Winther, daglig leder
Kari Saanum, informasjonskonsulent
15.10 - 15.20  Pause
15.20 - 15.30  NORSK JAZZFORUM
Kristin Danielsen, styreleder
Tore Flesjø, daglig leder
Anders Lønne Grønseth, musiker og styremedlem
15.30 - 15.45  NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING
Morten Gjelten, direktør
Bernt Bauge, styreleder
Hanne Tømta, nestleder
15.45 - 15.55  SYNG FOR LIVET/KRAFTTAK FOR SANG
Hans Kåre Flø, leder Syng for livet
Ulrika Bergroth Plur, generalsekretær Musikk i skolen
Sigrid Kjetilsdotter Jore, Norsk Kvedarforum
Katarina de Brisis, styreleder Norsk stemmepedagogisk forum
Jon G. Olsen, leder Musikkens studieforbund
15.55 - 16.05  MUSIKKENS STUDIEFORBUND, MUSIKK I FENGSEL OG FRIHET
Jon G. Olsen, styreleder i Musikkens studieforbund
Kristin Orestad Clementz, daglig leder i Musikkens studieforbund
Mari Tangen, administrativ leder i Musikk i fengsel og frihet
16.05 - 16.15  OPERA NORGE
Pål Scott Hagen, styreleder
Katharina Jakhelln Semb, styremedlem
16.15 - 16.25  ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS
Linda Dyrnes, daglig leder
Mari Skeie Ljones, nestleder i styret
16.25 - 17.25  PAUSE
17.25 - 17.35  MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING
Randi S. Øgrey, adm. direktør
Bjørn Wisted, fagsjef
Mari Velsand, sjefredaktør og adm. dir. i Nationen
17.35 - 17.45  LANDSLAGET FOR LOKALAVISER
Rune Hetland, generalsekretær
Ståle Melhus, styreleder
17.45 - 17.55  SÁLAS
Geir Wulff, redaktør
Kari Lisbeth Hermansen, redaktør
17.55 - 18.05  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær
18.05 - 18.15  BOKHANDLERFORENINGEN
Trine Stensen, adm. direktør
18.15 - 18.25  DEN NORSKE FORFATTERFORENING
Sigmund Løvåsen, leder
Mette Møller, generalsekretær
18.25 - 18.35  DIS-NORGE, SLEKT OG DATA
Mette Gunnari, generalsekretær
Torill Johnsen, styreleder
18.35 - 18.45  Pause
18.45 - 18.55  NORGES BLINDEFORBUND
Atle Lunde, forbundsleder
Sverre Fuglerud, leder seksjon informasjon og interessepolitikk
Espen Lahnstein, rådgiver
18.55 - 19.05  NYNORSK FORUM
Ottar Grepstad, direktør
Erik Ulfsby, teatersjef
Åse Wetås, direktør
Vidar Høviskeland, dagleg leiar
19.05 - 19.15  NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE OG NORWEGIAN CRAFTS, NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FORMIDLING
Lise Stang Lund, styreleder Norske Kunsthåndverkere
Trude Gomnæs Ugelstad, daglig leder, Norwegian Crafts
Gjertrud Steinsvåg, leder for internasjonale prosjekter
19.15 - 19.25  NORGES MUSEUMSFORBUND
Liv Ramskjær, generalsekretær
Jan Hoff Jørgensen, styreleder
Sidsel Levin, daglig leder Jødisk Museum
Rolf Kirschner, styreleder Jødisk Museum
Espen Wæhle, direktør Norsk Maritimt Museum
19.25 - 19.35  FOLKEAKADEMIENES LANDSFORBUND
Mildrid Kjenstad Holst, landsstyremedlem
Ingvild Berrefjord, landsstyremedlem
19.35 - 19.45  LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV
Tom Oddby, nestleiar
Cecilie Lintoft, leiar privatarkivseksjon
19.45 - 19.55  NORSKE BILLEDKUNSTNERE
Hilde Tørdal, styreleder
Gjert Gjertsen, daglig leder
19.55 - 20.05  UNGOMMENS KULTURMØNSTRING
Torstein Siegel, daglig leder
Alva Eide, leder Ung Ressursgruppe
Jeroshan Alexander, nestleder Ung Ressursgruppe

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.