Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 14 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2013 Innst. 14 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for de budsjettkapitler som hører inn under henholdsvis Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (budsjettramme 2 familie- og forbruker) og Kulturdepartementet (budsjettramme 3 kultur) De samlede utgifter utgjør for budsjettramme 2 familie og forbruker 44 mrd. kroner og budsjettramme 3 kultur 9,6 mrd. kroner. Ramme 2 ble vedtatt med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Ramme 3 ble vedtatt med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2013