Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 24. april 2014

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om at sjukehusstruktur og endring av vesentlege oppgåver ved sjukehus skal avgjerast av Stortinget i ein nasjonal helse- og sjukehusplan

Dokument 8:25 S (2013-2014)

Høringsprogram
Torsdag 24. april 2014 
10.15 - 10.25  DEN NORSKE JORDMORFORENING
Leder Marit Heiberg
Forhandlingskonsulent Linn Guste-Pedersen
10.25 - 10.35  DEN NORSKE LEGEFORENING
President Hege Gjessing
Visepresident Jon Helle
10.35 - 10.45  FAGFORBUNDET
Nestleder Odd-Haldgeir Larsen
Rådgiver, Fagforbundets sykehuskontor, Hans Martin Aase
10.45 - 10.55  STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE
Generalsekretær Erik Kreyberg Normann
Forskning- og utviklingssjef Hans Morten Lossius
Samfunnskontakt Gunn Lyngvær
10.55 - 11.05  KIL - KOMMUNENES INTERESSEORGANISASJON FOR LOKALSYKEHUS
Leder Bjørn Sverre Birkeland
Sekretariatsleder Steinar A. Miland
Økonomiprofessor Bjarne Jensen
Spes. i allmennmedisin Steinar Jacobsen
11.05 - 11.15  FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE
Regionskontakt Turid Opedal
Regionskontakt Svein Sandberg

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.