Representantforslag om at sjukehusstruktur og endring av vesentlege oppgåver ved sjukehus skal avgjerast av Stortinget i ein nasjonal helse- og sjukehusplan

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Ivar Odnes, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag (Sp) Innstilling avgitt 20.05.2014 Innst. 199 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med vekslende flertall forkastet ulike forslag om innholdet i en nasjonal helse- og sykehusplan. Utgangspunktet var forslag fra Senterpartiet om at store sykehusinvesteringer og endringer i sykehusstruktur og sykehusoppgaver - spesielt eksisterende føde- og akuttberedskap - skal avgjøres av Stortinget gjennom behandling av en slik plan. Et forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet om at regjeringen skal legge fram en nasjonal hele- og sykehusplan for Stortinget, der Stortinget kan behandle de overordnede prinsipper for utvikling og struktur for sykehus og spesialisthelsetjenesten i planperioden, ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014