Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité torsdag 6. november 2014

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2014-2015)

Høringsprogram
Torsdag 6. november 2014 
09.00 - 09.35  FELLES HØRINGSRUNDE MED 4 INSTANSER

MUSIKERNES FELLESORGANISASJON (6 min.)
Erica Berthelsen, informasjonsansvarlig
Anders Hovind, nestleder
Hans Ole Rian, forbundsleder
Odd Langklopp, seniorrådgiver
Christin Thomassen, nestleder

NORSK JAZZFORUM (6 min.)
Tore Flesjø, daglig leder
Camilla Slaattun Brauer, informasjonsansvarlig
Kristin Danielsen, styreleder

NORSK SYMFONI-ORKESTRES LANDSFORBUND (6 min.)
Jan Ola Amundsen, daglig leder
Astri Pestalozzi, forbundsleder

JM NORWAY (6 min.)
Ingunn Sand, daglig leder
Sofie Søndervik Sæther, informasjonskonsulent
Tine Tyldum, prosjektleder
Eivind Løvdal, programsjef
Spørsmålsrunde
09.35 - 10.10  FELLES HØRINGSRUNDE MED 4 INSTANSER:

DEN NORSKE FORLEGGERFORENING (6 min.)
Tom Harald Jenssen, styreleder
Kristenn Einarsson, adm. direktør

NYNORSK FORUM (6 min.)
Ottar Grepstad, direktør
Vidar Høviskeland, dagleg leiar
Erik Ulfsby, teatersjef
Åse Wetås, prosjektdirektør

DEN NORSKE FORFATTERFORENING (6 min.)
Mette Møller, generalsekretær
Sigmund Løvåsen, leder

STIFTINGA NYNORSK AVISSENTER (6 min.)
Yngve Årdal, ansvarleg redaktør
Ivar Myklebust Longvastøl, dagleg leiar

Spørsmålsrunde
10.10 - 10.45  FELLES HØRINGSRUNDE MED 4 INSTANSER:

FOLKEAKADEMIENES LANDSFORBUND (6 min.)
Mildrid Kjenstad Holst, landsstyreleder
Ingvild Berregjord, nestleder
Lina Bjelland, organisasjonsleder
Pål Djuveg, generalsekretær

NORSK KULTURFORUM (6. min.)
Per Aimar Carlsen, styreleder

KULTURFORBUNDET (6 min.)
Lena Hillestad, leder
Trine Torbjørnsen, sekretær

FORENINGEN NORDEN (6 min.)
Espen Stedje, generalsekretær
Rune Carlsson, organisasjonsrådgiver

Spørsmålsrunde
10.45 - 10.55  PAUSE
10.55 - 11.05  FELLES HØRINGSRUNDE MED 3 INSTANSER:

STIFTELSEN LITTERATURHUSET
Anne Carine Tanum, styreleder
Monica Helvig, fung. daglig leder

LITTERATURHUSET I BERGEN
Kristin Helle-Valle, daglig leder

STIFTELSEN LITTERATURHUSET I FREDRIKSTAD
Merete Lie, daglig leder

Spørsmålsrunde
11.05 - 11.40  FELLES HØRINGSRUNDE MED 4 INSTANSER:

NORGES MUSEUMSFORBUND (6 min.)
Liv Ramskjær, generalsekretær
Ivar Gunnar Braaten, styreleder

FORTIDSMINNEFORENINGEN (6. min.)
Ola H. Fjeldheim, generalsekretær

NORGES KULTURVERNFORBUND (6. min.)
Louise Brunborg-Næss, kommunikasjonsrådgiver
Torill Johnsen, nestleder

FORSKERFORBUNDET (6. min.)
Petter Aaslestad, leder
Kari Folkenborg, rådgiver

Spørsmålsrunde
11.40 - 12.05  FELLES HØRINGSRUNDE MED 3 INSTANSER:

NORGES HUSFLIDSLAG (6 min.)
Marit Jacobsen, direktør

BIRKA AS (6 min.)
Marit Ødegaard Hagen, konst. daglig leder
Steinar Skjerdingstad, styreleder

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE (6 min.)
Lise Stang Lund, styreleder
Trude Gomnæs Ugelstad, direktør

Spørsmålsrunde
12.05 - 12.35  Pause
12.35 - 13.00  FELLES HØRINGSRUNDE MED 3 INSTANSER:

NORSK BIBLIOTEKFORENING (6 min.)
Mariann Schjeide, leder
Lars Egeland, nestleder

FORENINGEN !LES (6 min.)
Wanda Voldner, daglig leder
Vibeke Røgler, nestleder

LESER SØKER BOK (6 min.)
Liv Gulbrandsen, daglig leder

Spørsmålsrunde
13.00 - 13.25  FELLES HØRINGSRUNDE MED 3 INSTANSER:

EXTRASTIFTELSEN (6 min.)
Hans Christian Lillehagen, generalsekretær
Bjørnar Allgot, styreleder
Pia Prestmo, kommunikasjonssjef

PENSJONISTFORBUNDET (6 min.)
Harald Olimb Norman, generalsekretær
Leif Jernquist, forbundsstyremedlem

10H (6 min.)
Gunnar Haugsveen, generalsekretær
Karsten Aak, organisasjonssjef

Spørsmålsrunde
13.25 - 13.50  FELLES HØRINGSRUNDE MED 3 INSTANSER:

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND (6 min.)
Steinar Saghaug, styreleder
Lise-Berith Lian, rådgiver

NORSK FRILUFTSLIV (6 min.)
Siri Meland, friluftspolitisk rådgiver
Lasse Heimdal, generalsekretær
Dag Kaas, styreleder

DEN NORSKE TURISTFORENING (6 min.)
Nils Øveraas, generalsekretær
Anne-Mari Planke, fagsjef Friluftsliv

Spørsmålsrunde
13.50 - 14.00  Pause
14.00 - 14.10  NTO
Morten Gjelten, direktør
Bernt Bauge, styreleder
Hanne Tømta, styrets nestleder

Spørsmålsrunde
14.10 - 14.45  FELLES HØRINGSRUNDE MED 4 INSTANSER:

NORSK MUSIKKRÅD (6 min.)
Halvard Kausland, styreleder
Magnar Bergo, daglig leder
Christin Sund, spesialrådgiver

MUSIC NORWAY (6 min.)
Kathrine Finnskog, direktør
Leif Holst Jensen, styreleder

FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS (6 min.)
Linda Dyrnes, daglig leder
Mari Skeie Ljones, nestleder i styret
Marit Vestrum, rådgiver

MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN (6 min.)
Rhiannon Edwards, daglig leder
Daniel Nordgård, styreleder

Spørsmålsrunde
14.45 - 15.20  FELLES HØRINGSRUNDE MED 4 INSTANSER:

NOPA - NORSK FORENING FOR KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE (6 min.)
Ingrid Kindem, styreleder
Jon-Willy Rydningen, 2. styreleder
Tine Tangestuen, adm. leder

NORSKE FESTIVALER (6 min.)
Anders Rykkja, daglig leder
Svein Eriksen, styreleder

DE UNGES ORKESTERFORBUND (6 min.)
Terje Winther, daglig leder
Lene Haus, orkesterleder
Caroline Graave, styremedlem

NORGES MUSIKKORPS FORBUND (6 min.)
Rita Hirsum Lystad, president
Håkon Mogstad, kommunikasjonssjef
Karl Ole Midtbø, generalsekretær

Spørsmålsrunde
15.20 - 15.30  Pause
15.30 - 15.55  FELLES HØRINGSRUNDE MED 3 INSTANSER:

NORGES IDRETTSFORBUND (6 min.)
Børre Rognlien, idrettspresident
Yngve Hallen, fotballpresident
Tom Tvedt, idrettsstyremedlem
Per Tøien, kommmunikasjonssjef
Øystein Dale, generalsekretær

NORGES SKIFORBUND (6 min.)
Erik Røste, skipresident
Ingvild Bretten Berg, organisasjonssjef

NORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND (6 min.)
Tom Erik Sundsbø, president
Svenn Erik Bolle, generalsekretær
Øystein Hildeskor, produkt- og utviklingssjef

Spørsmålsrunde
15.55 - 16.30  FELLES HØRINGSRUNDE MED 4 INSTANSER:

DIS-NORGE, SLEKT OG DATA (6 min.)
Mette Gunnari, generalsekretær
Knut Bryn, kst. generalsekretær

FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN (6 min.)
Helene Thon, generalsekretær
Hanni Winsvold Petersen, informasjonssjef

FRIVILLIGHET NORGE (6 min.)
Birgitte Brekke, generalsekretær
Stian Slotterøy Johnsen, ass. generalsekretær

MUSIKKENS STUDIEFORBUND - MUSIKK I FENSEL OG FRIHET (6 min.)
Jon G. Olsen, styreleder
Kristin Orestad Clementz, daglig leder
Mari Tangen, adm. leder

Spørsmålsrunde
16.30 - 17.00  Pause
17.00 - 17.35  FELLES HØRINGSRUNDE MED 4 INSTANSER:

NORSK SKUESPILLERFORBUND (6 min.)
Eirik Djønne, generalsekretær
Birgitte Viktoria Svendsen
Marianne Roland

NORSK TEATERRÅD (6 min.)
Morten Hagevik, generalsekretær
Jannik Finstad Wiberg, rådgiver

TEATERVENNER NORGE (6 min.)
Halldís Ólafsdóttir, daglig leder
Eli Alette Schøyen, styremedlem

NORSK SCENEKUNSTBRUK (6 min.)
Ådne Sekkelsten, daglig leder
Janne Langaas, styreleder

Spørsmålsrunde
17.35 - 18.10  FELLES HØRINGSRUNDE MED 4 INSTANSER:

DANSENS HUS OG DANSEINFORMASJONEN (6 min.)
Un-Magritt Nordseth, kunstnerisk leder
Randi Urdal, daglig leder

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS (6 min.)
Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder
Duc Mai-The, skuespiller

NORSKE DANSEKUNSTNERE (6 min.)
Peder Horgen, forbundsleder
Halldis Olafsdottir, nestleder
Grete Valstad, generalsekretær

STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM (6 min.)
Tove Bratten, daglig leder
Vidar Sandem

Spørsmålsrunde
18.10 - 18.20  Pause
18.20 - 18.40  FELLES HØRINGSRUNDE MED 2 INSTANSER:

NORSK ARKIVRÅD (6 min.)
Marianne Høiklev Tengs, styreleder
Liv Heidi Siljebråten, oppfølgingsansvarlig

LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (6 min.)
Tom Oddby, styreleder
Cecilie Lintoft, nestleder

Spørsmålsrunde
18.40 - 19.05  FELLES HØRINGSRUNDE MED 3 INSTANSER:

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (6 min.)
Didrik Munch, styreleder
Randi S. Øgrey, adm. direktør
Bjørn Wisted, fagsjef

LANDSLAGET FOR LOKALAVISER (6 min.)
Ståle Melhus, redaktør
Rune Hetland, generalsekretær
Geir K. Hus

SALAS (6 min.)
Geir Wulff, redaktør i Ságat
Kari Lisbeth Hermansen, redaøtkr i Ávvir

Spørsmålsrunde
19.05 - 19.30  FELLES HØRINGSRUNDE MED 3 INSTANSER:

NORSK JOURNALISTLAG (6 min.)
Thomas Spence, leder
Hege Iren Frantzen, nestleder
Sidsel Avlund, leder for NRKs Journalistlag
Idås Trond, rådgiver

NORSK REDAKTØRFORENING (6 min.)
Harald Stanghelle, styreleder
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær

FAGPRESSEN OG NORSK TIDSSKRIFTFORENING (6 min.)
Elin Floberghagen, adm. direktør
Bente Riise, leiar

Spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.