Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2014 Innst. 14 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for de budsjettkapitler som hører inn under henholdsvis Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (Budsjettramme 2 familie og forbruker) og Kulturdepartementet (budsjettramme 3 kultur). De samlede utgifter utgjør for budsjettramme 2 familie og forbruker 47 mrd. kroner og budsjettramme 3 kultur 10,3 mrd. kroner. Begge rammene ble vedtatt med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2014