Program for

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité onsdag 21. januar 2015

Arbeids- og sosialkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) (Prop. 39 L (2014-2015)) og 2) Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) (Prop. 48 L (2014-2015))
Høringsprogram
Onsdag 21. januar 2015 
09.00 - 09.30  LO
Gerd Kristiansen, LO leder
Karen Sophie Steen, advokat, nestleder LO juridisk
Nina Kroken, advokat
Lornts Nagelhus, advokat
Knut Aril Thonstad, økonom
Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær
09.30 - 09.45  Spørsmål
09.45 - 10.15  NHO
Kristin Skogen Lund, administrerende direktør
Svein Oppegaard, direktør arbeidsgiverpolitikk
10.15 - 10.30  Spørsmål
10.30 - 10.40  KS
Tor Allstrin, leder KS-advokatene
Cecilie Sæther, advokat
Helge Eide, områdedirektør
Tone Marie Nybø Solheim, avdelingsdirektør
10.40 - 10.45  Spørsmål
10.45 - 11.05  PAUSE
  FELLES HØRING MED TO ORGANISASJONER
11.05 - 11.25  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Inger Lise Blyverkert, leder arbeidsgiverpolitikk
Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør
Stian Sigurdsen, seniorrådgiver
11.25 - 11.45  SPEKTER
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør
Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør
Kristin Juliussen, juridisk direktør
11.45 - 11.55  Felles spørsmålsrunde
  FELLES HØRING MED TO ORGANISASJONER
11.55 - 12.05  NORSK INDUSTRI
Carla Verboven, direktør
Bror Yngve Rahm, seniorrådgiver
Hans-Martin Møllhausen, advokat
12.05 - 12.10  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jon Sandnes, administrerende direktør
Siri Bergh, direktør arbeidsgiverpolitikk og HMS
Jomar Talsnes Heggdal, næringspolitisk rådgiver
12.10 - 12.20  Felles spørsmålsrunde
12.20 - 13.00  PAUSE
  FELLES HØRING MED TRE ORGANISASJONER
13.00 - 13.20  UNIO
Anders Folkestad, leiar Unio
Henrik Dahle, fagsjef/advokat
Signy Svendsen, kommunikasjonssjef
13.20 - 13.40  YS
Jorunn Berland, leder
Erik Kollerud, 1.nestleder
Hans-Erik Skjæggerud, 2.nestleder
Ørnulf Kastet, advokat
13.40 - 14.00  AKADEMIKERNE
Knut Aarbakke, leder
Nina Sverdrup Svendsen, utredningssjef
14.00 - 14.20  Felles spørsmålsrunde
  FELLES HØRING MED SEKS ORGANISASJONER
14.20 - 14.25  NITO
Trond Markussen, president
Torstein Goyer, advokat
Kirsten Rydne, advokat
14.25 - 14.30  TEKNA
Thor Braadland, seniorrådgiver
Monica Christie, advokat
Ivar H. Kristensen, generalsekretær
14.30 - 14.35  SAFE
Roy Erling Furre, nestleder HMS
Halvor Erikstein, Org.sekr.
Bjarte Mjåseth, Org.sekr.
Hilde-Marit Rysst, forbundsleder
14.35 - 14.40  FINANSFORBUNDET
Bente Hornsrud Espenes, nestleder
Jan Roald Heiberg, advokat
14.40 - 14.45  PARAT
Thore Eithun Helland, advokat
14.45 - 14.50  KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND
Knut Are Svenkerud, forbundsleder
Jahn Thomas Lind, seniorrådgiver
14.50 - 15.10  Felles spørsmålsrunde
15.10 - 15.25  PAUSE
  FELLES HØRING MED TRE ORGANISASJONER
15.25 - 15.30  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Eli Gunhild By, forbundsleder
Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder
Ingrid Tordis Enoksen, spesialrådgiver
Oskar Nilssen, advokat
15.30 - 15.35  DEN NORSKE JORDMORFORENINGEN
Ida Engen, jurist
Linn Guste-Pedersen, jurist
Kirsten Jørgensen, politisk leder
15.35 - 15.40  DELTA
Lizzie Ruud Thorkilsen, 1.nestleder
Roy Tommy Jensen, assisterende forhandlingssjef
15.40 - 15.55  Felles spørsmålsrunde
  FELLES HØRING MED FIRE ORGANISASJONER
15.55 - 16.00  LO STAT
Dag Westhrin, sekretær
Lise Olsen, sekretær
16.00 - 16.05  FAGFORBUNDET
Mette Nord, leder
Randi Røvik, rådgiver
16.05 - 16.10  NTL
Kjersti Barsok, nestleder
Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær
16.10 - 16.15  FELLESORGANISASJONEN
Tone Faugli, nestleder
Ingrid Myran, fagkonsulent
16.15 - 16.30  Felles spørsmålsrunde
  FELLES HØRING MED FIRE ORGANISASJONER
16.30 - 16.35  FELLESFORBUNDET
Steinar Krogstad, forbundssekretær
Norvald Mo, rådgiver
Knut Øygard, sekretær
16.35 - 16.40  HANDEL OG KONTOR I NORGE
Christopher Beckham, 2.nestleder
Jon Olav Bjergene, leder forhandlingsavdeling
16.40 - 16.45  INDUSTRI ENERGI
Jarle Vines, forbundssekretær
Einar Olsvik, forbundssekretær
Christopher Birknes, forbundssekretær
16.45 - 16.50  EL & IT FORBUNDET
Vidar Hennum, nestleder
Reidunn Wahl, forbundssekretær
16.50 - 17.05  Felles spørsmålsrunde
17.05 - 17.20  PAUSE
  FELLES HØRING MED FIRE ORGANISASJONER
17.20 - 17.25  NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND
Lars M. Johnsen, 1.nestleder
Bjørn Sandnes, kommunikasjons- og utredningsansvarlig
17.25 - 17.30  NORSK LOKOMOTIVMANNSFORBUND
Steinar Nordermoen, vernekoordinator
17.30 - 17.35  NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
Helge Haukeland, nestleder
Trond Erik Thorvaldsen, kommunikasjons- og utredningsansvarlig
17.35 - 17.40  MUSIKERNES FELLESORGANISASJON
Hans Ole Rian, forbundsleder
Anders Hovind, nestleder
Christine Thomassen, nestleder
17.40 - 17.55  Felles spørsmålsrunde
  FELLES HØRING MED TO ORGANISASJONER
17.55 - 18.00  ASVL
Dag Sandvik, direktør
Torstein Fosvold, fagsjef
Flemming Trondsen, informasjonsrådgiver
18.00 - 18.05  ATTFØRINGSBEDRIFTENE I NHO
Johan-Martin Leikvoll, direktør
Petter Refsnes, styreleder
Per Christian Langset, informasjonssjef
18.05 - 18.15  Felles spørsmålsrunde
  FELLES HØRING MED FIRE ORGANISASJONER
18.15 - 18.20  NORGES HANDIKAPFORBUND
Arne Lein, forbundsleder
Camilla Huggins Aase, interessepolitisk rådgiver
18.20 - 18.25  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Liv Arum, generalsekretær
Ingunn Ulfsten, fagpolitisk leder
Grete Crowo, rådgiver
Sina Jahanbakhsh, kommunikasjonsrådgiver
18.25 - 18.30  NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Kristine Vierli, juridisk rådgiver
18.30 - 18.35  NORGES PARKINSONFORBUND
Magne Wang Fredriksen, generalsekretær
Thyra Kirknes, ass. generalsekretær
18.35 - 18.50  Felles spørsmålsrunde
  FELLES HØRING MED TO ORGANISASJONER
18.50 - 18.55  JUSS-BUSS
Karin Maria Svånå, medarbeider i Juss-Buss
Magnus Skarvøy, medarbeider i Juss-Buss
18.55 - 19.00  PENSJONISTFORBUNDET
Harald Olimb Norman, generalsekretær
Eyvind Frilseth, seniorrådgiver
Unn Johansen, rådgiver
Ragnhild Nestaas, rådgiver
19.00 - 19.05  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.