Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)

Prop. 48 L (2014-2015), Innst. 207 L (2014-2015), Lovvedtak 53 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 19.03.2015Innst. 207 L (2014-2015)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) om arbeidstid, aldersgrenser, kollektiv søksmålsrett og straff, og allmenngjøringslovens straffebestemmelser. Endringene omfatter blant annet: - 70-årsgrensen for oppsigelsesvern heves til 72 år. - Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, med mindre helse- eller sikkerhetsrisiko tilsier det. - Det blir lov til å arbeide tre søndager på rad. - Økt adgang til å jobbe lengre arbeidsdager i en periode i bytte mot fri i andre perioder. - Rammen for frivillig overtid utvides. - Kollektiv søkmålsrett fjernes. - Sentrale fagforeningers "vetorett" for alternative turnuser fjernes. - Økt straff for brudd på arbeidsmiljøloven og allmengjøringsloven.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 19.03.2015

  Behandlet andre gang i Stortinget 07.04.2015