Program for

Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité tirsdag 28. april 2015

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Meld. St. 18 (2014-2015)

Høringsprogram
Tirsdag 28. april 2015 
10.15 - 10.35  AKADEMIKERNE
Øyvind Berdal, rådgiver Akademikerne
Lise Lyngsnes Randeberg, styremedlem Akademikerne
Greta Torbergsen, organisasjonssjef


UNIO
Anders Folkestad, leiar
Åshild Olaussen, fagsjef


FORSKERFORBUNDET
Petter Aaslestad, leder
Bjørn Trygve Berg, avdelingssjef


FFA - FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA
Lars Holden, styreleder
Agnes Landstad, daglig leder
10.35 - 10.50  Spørsmål
10.50 - 11.00  Pause - plassbytte ved bordet
11.00 - 11.25  UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET
Dag Rune Olsen, leder av UHRs forskningsutvalg
Hege Bolstad Pettersen, underdir.


UNIVERSITETET I AGDER, UNIVERSITETET I STAVANGER, UNIVERSITETET I NORDLAND
Torunn Lauvdal, rektor UiA


NPH - NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER
Ingunn Moser, rektor Diakonhjemmet høgskole
Arne J. Eriksen, sekretær


NORSK STUDENTORGANISASJON
Anders K. Langset, leder
Therese E. Lerøen, fagpolitisk ansvarlig
11.25 - 11.50  Spørsmål
11.50 - 12.30  Pause
12.30 - 12.50  LO
Trude Tinnlund, LO sekretær
Arvid Ellingsen, spesialrådgiver
Hans Ole Rian, leder MFO - Musikernes Fellesorganisasjon


NORSK TJENESTEMANNSLAG
Kjersti Barson, første nestleder
Ann Kristin Alseth, leder NTL universiteter og høgskoler
Ellen Dalen, leder NTL UiO
Thomas Sandvik, forbundssekretær


FO - FELLESORGANISASJONEN
Marianne Solberg Johnsen, medlem av AU/leder profesjon vernepleiere
Inger Karseth, rådgiver


FAGFORBUNDET
Sissel Skoghaug, nestsleder
Thomas Tallaksen, rådgiver
12.50 - 13.05  Spørsmål
13.05 - 13.10  Pause - plassbytte
13.10 - 13.35  NHO - NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Are Turmo, avdelingsdir.
Ingeborg Laukvik, rådgiver


HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Inger Lise Blyverket, leder arbeidslivspolitikk
Tormod Skjerve, seniorrådgiver


ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Olav Wendelbo Kvam, fagsjef
Trond Bergene, spesialrådgiver


NITO - NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON
Trond Markussen, president
Anne Gravdahl, leder NITOs etatsgruppe for UK sektor
Steinar Pedersen, leder for NITO Studentene


ABELIA NHO
Knut Erik Beyer-Arnesen, utdanningspolitisk ansvarlig
Mari Berdal Djupvik, politisk rådgiver
13.35 - 13.50  Spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.