Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Meld. St. 18 (2014-2015), Innst. 348 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2015 Innst. 348 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og sluttet seg til hovedlinjene i stortingsmeldingen om strukturreform og sammenslåinger av institusjoner i universitets- og høyskolesektoren. (Forslag til finansieringsystem vil regjeringen først fremme i sitt forslag til statsbudsjett for 2016, slik at denne delen av reformen først kommer til behandling i Stortinget i den forbindelse.)

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2015