Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 19. mai 2015

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om å avvikle foretaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene

Dokument 8:96 S (2014-2015)

Høringsprogram
Tirsdag 19. mai 2015 
09.00 - 09.10  AKER SYKEHUS VENNER
Maren Rismyhr, leder
09.10 - 09.20  KOMMUNENES INTERESSEFORENING FOR LOKALSYKEHUS
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, styreleder
Steinar Jacobsen, medisinskfaglig rådgiver
09.20 - 09.30  HELSETJENESTEAKSJONEN
Rune Heggedal, overlege
09.30 - 09.40  FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE
Bente Øien Hauge, koordinator
Svein Sandberg, regionskontakt
09.40 - 09.50  ORDFØRER OG RÅDSMANNKOLLEGIET PÅ NORDMØRE - ORKIDE
Ingunn Golmen, leder ORKide, ordfører i Aure

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.