Representantforslag om å avvikle foretaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene

Dokument 8:96 S (2014-2015), Innst. 377 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 377 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet i alt fem forslag fra Senterpartiet om å avvikle foretaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene. Tre av forslagene fikk støtte fra Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2015