Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité torsdag 1. oktober 2015

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken

Meld. St. 29 (2014-2015)

Høringsprogram
Torsdag 1. oktober 2015 
13.30 - 13.33  KIRKENS NØDHJELP
Avdelingsleder i utviklingspolitisk avdeling, Wenche Fone
Rådgiver, Peter Ringstad
13.33 - 13.36  FELLESRÅDET FOR AFRIKA
Daglig leder, Johan Nordgaard Hermstad
Styreleder, Ingrid Aas Borge
13.36 - 13.39  HANDELSKAMPANJEN
Styreleder, Heidi Lundeberg
Talsperson, Helene Bank
13.39 - 13.47  SAMLET SPØRSMÅLSRUNDE
  **********
13.47 - 13.50  ATTAC
Leder, Petter Slaatrem Titland
13.50 - 13.53  NEI TIL EU
Utredningsleder, Morten Harper
Leder, Kathrine Kleveland
13.53 - 13.56  KREFTFORENINGEN
Advokat, Marianne Hammer
Spesialrådgiver internasjonalt arbeid, Tryggve Eng Kielland
13.56 - 14.04  SAMLET SPØRSMÅLSRUNDE
  **********
14.04 - 14.07  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Avdelingsdirektør, Tore Myhre
Seniorrådgiver, Torkel Thorsen
14.07 - 14.10  NORSK INDUSTRI
Fagsjef, Knut L. Baumann
14.10 - 14.13  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Direktør, Thomas Angell
14.13 - 14.21  SAMLET SPØRSMÅLSRUNDE
  **********
14.21 - 14.24  GPS FOOD GROUP
Direktør, Lars Person
Managing Director, Brian Perkins
14.24 - 14.27  SJØMAT NORGE
Direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt, Aina Valland
Fagsjef samfunnskontakt og industri, Kristin Alnes
14.27 - 14.30  SJØMATALLIANSEN
Administrerende direktør, Geir Ove Ystmark
Styreleder, Kjell Ingebrigtsen
14.30 - 14.33  KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS LANDSFORBUND
Administrerende direktør, Bjørn-Ole Juul-Hansen
Sjef for kommunikasjon og medlemskontakt, Svein-Erik Eide
14.33 - 14.42  SAMLET SPØRSMÅLSRUNDE
  **********
14.42 - 14.45  FAGFORBUNDET
Medlem i arbeidsutvalget, Roger Heimli
Internasjonal rådgiver, Hanna-Mari Anttila-Kvåle
14.45 - 14.48  YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND (YS)
Sektoransvarlig, Dag Bjørnar Jonsrud
14.48 - 14.51  LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)
Seksjonsleder for internasjonal avdeling, Robert Hansen
Nestleder for internasjonal avdeling, Kathrine Fauske
14.51 - 14.59  SAMLET SPØRSMÅLSRUNDE
  **********
14.59 - 15.02  NORSK LANDBRUKSSAMVIRKE
Administrerende direktør, Ola Hedstein
Direktør for næringspolitikk, Kristin Taraldsrud Hoff
15.02 - 15.05  NORTURA SA
Direktør, Gunnar Dalen
15.05 - 15.08  NORGES BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
Leder, Merete Furuberg
Generalsekretær, Olaf Godli
Rådgiver, Johan Warlo
15.08 - 15.11  NORGES BONDELAG
Leder, Lars Petter Bartnes
Næringspolitisk sjef, Arild Bustnes
Seniorrådgiver, Anders Huus
15.11 - 15.14  NORSKE FELLESKJØP
Fagsjef næringspolitikk, Ole Skulberg
Administrerende Direktør, Lars Fredrik Stuve
15.14 - 15.27  SAMLET SPØRSMÅLSRUNDE

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.