Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 02.12.2015 Innst. 101 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 19.01.2016