Program for

Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité torsdag 22. oktober 2015

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2015-2016)

Høringsprogram
Torsdag 22. oktober 2015 
  FELLES HØRING FOR LO
08.30 - 09.35  LO SENTRALT OG UNDERLIGGENDE FORBUND
LO Sentralt med Kenneth Sandmo
Norsk Transportareiderforbund med Roger Hansen
Norsk Sjømannsforbund med Roy Arne Nilsen
Norsk Arbeidsmandsforbund med Helge Haukland og Trond Erik Thorvaldsen
Norsk Tjenestemannslag med Tor Erik Granum
Fagforbundet med Carl Ivar Delingsrud
Forbundet for Ledelse og Teknikk med Alf Edvard Masternes
09.35 - 09.45  PAUSE
  FELLES HØRING MED FEM HØRINGSINSTANSER
09.45 - 09.50  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Styreleder Knut Magne Ellingsen
Fagpolitisk leder Ingunn Ulfsten
Rådgiver Cato Lie
09.50 - 09.55  NORSK FORENING MOT STØY
Generalsekretær Ulf Winther
Seniorrådgiver Pål Jensen
Seniorrådgiver Steven Gersh
09.55 - 10.00  NORGES BLINDEFORBUND
Forbundsleder Unn Ljøner Hagen
Seksjonsleder Sverre Fuglerud
Spesialrådgiver Stian Innerdal
10.00 - 10.05  HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND
Interessepolitisk rådgiver Hildegunn Fallang
10.05 - 10.10  PERSONSKADEFORBUNDET LTN
Ass. Generalsekretær Per Oretorp
Landsstyremedlem Hege Hansen
10.10 - 10.25  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
10.25 - 10.35  PAUSE
  FELLES HØRING MED NI HØRINGSINSTANSER
10.35 - 10.40  NATURVERNFORBUNDET
Leder Lars Haltbrekken
Fagsjef Holger Schlaupitz
10.40 - 10.45  JERNBANEALLIANSEN
Styreleder Holger Schlaupitz
10.45 - 10.50  SYKLISTENES LANDSFORENING
Informasjonssjef Hulda Tronstad
10.50 - 10.55  FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Politisk rådgiver Anja Bakken Riise
10.55 - 11.00  FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Rådgiver, Marianne Sanderud
11.00 - 11.05  NORSK FRILUFTSLIV
Styreleder Dag Kaas
Generalsekretær Lasse Heimdal
Friluftspolitisk rådgiver Siri Meland
11.05 - 11.10  NORGES IDRETTSFORBUND
Idrettspresident Tom Tvedt
Generalsekretær Inge Andersen
Leder idrettspolitisk avdeling Per Tøien
11.10 - 11.15  NORGES SKIFORBUND
President Erik Røste
Assisterende Generalsekretær Ingvild Bretten Berg
11.15 - 11.25  NORGES CYKLEFORBUND
Generalsekretær, Bjørn Sætre
11.25 - 11.45  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
11.45 - 12.25  PAUSE
  FELLES HØRING MED ÅTTE HØRINGSINSTANSER
12.25 - 12.30  NORGES FORSKNINGSRÅD
Divisjonsdirektør Fridtjof Unander
Avd. direktør Hilde Erlandsen
12.30 - 12.35  NORSK ELBILFORENING
Generalsekretær, Christina Bu
Politisk rådgiver, Ida Cecilie Warner
Fagansvarlig, Erik Lorentzen
12.35 - 12.40  NORSK TEKNOLOGI
Informasjonssjef Tom Schjerven
Fagsjef Bjørn Fossum
12.40 - 12.45  IKT NORGE
Dir internett/nye medier Torgeir Waterhouse
Adm direktør Heidi Austlid
12.45 - 12.50  MILJØSTIFTELSEN ZERO
Fagansvarlig, Kåre Gunnar Fløystad
Rådgiver, Benjamin Myklebust
12.50 - 12.55  ELEKTROFORENINGEN
Fagdirektør næringspolitikk Per Øyvind Voie
12.55 - 13.00  ENERGIGASS NORGE
Daglig leder Tore Woll
Styreleder Leiv Arne Marhaug
13.00 - 13.05  NORSK PETROLEUMSINSTITUTT
Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik
Kommunikasjonsrådgiver Vedis K. Borstad
13.05 - 13.25  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
13.25 - 13.40  PAUSE
  FELLES HØRING MED SJU HØRINGSINSTANSER
13.40 - 13.45  NORGES REDERIFORBUND
Ass. direktør Harald Solberg
Seksjonsleder Thomas Saxegaard
Rådgiver John Anders Røse
13.45 - 13.50  NHO SJØFART
Næringspolitisk rådgiver Frode Sund
13.50 - 13.55  MARITIMT FORUM
Daglig lederTord Dale
Maritimt Forum Stavangerregionen Fride Solbakken
13.55 - 14.00  NORSK HAVNEFORENING
Direktør Arnt-Einar Litsheim
Rådgiver Johanne Solheim
14.00 - 14.05  KS BEDRIFT HAVN
Kjell Olav Gammelsæter
14.05 - 14.10  FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING
Styreleder Lawrence Falkeid
Adm.dir. Siri Hatland
14.10 - 14.15  REDNINGSSELSKAPET
Flåtesjef Webjørn Sandor Knudsen
Leder samfunnskontakt Oddbjørn Nesje
14.15 - 14.30  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
14.30 - 14.40  PAUSE
  FELLES HØRING MEDSEKS HØRINGSINSTANSER
14.40 - 14.45  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
Administrerende direktør Trond Johannesen
Seføkonom Stein Gunnes
Fagsjef næringspolitikk Håvard Almås
Informasjonssjef Siri Ulvin
14.45 - 14.50  NORGES LASTEBILEIERFORBUND
Adm. direktør Geir a. Mo
Forbundsleder Per Madsen
Viseadm. direktør Jan-Terje Mentzoni
Seniorrådgiver næringspolitikk Thorleif Foss
14.50 - 14.55  NORGES TAXIFORBUND
Utredningssjef Kristoffer Fosse Hanssen
Direktør Kristin Male
Styreleder Øystein Trevland
Styrenestleder Arve Halvorsen
14.55 - 15.00  ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG (EBA)
Administrerende direktør, Kari Sandberg
15.00 - 15.05  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Direktør, Tekna, Terje Sletnes
Rådgiver, Tekna, Pål-Andre Lund
Rådgiver, NSB trafikk og plan, Leif Ingholm
15.05 - 15.10  NORGES SKOGEIERFORBUND
Administrerende direktør Erik Lahnstein
Rådgiver Dag Skjølaas
15.10 - 15.25  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
15.25 - 15.35  PAUSE
  FELLES HØRING MED FIRE HØRINGSINSTANSER
15.35 - 15.40  DEN SENTRALE KYSTLEDSGRUPPA
Generalsekretær Per Hillesund
Daglig leder Morten Dåsnes
Fagsjef friluftsliv Anne-Mari Planke
15.40 - 15.45  NORGES KULTURVERNFORBUND
Generalsekretær Jan Solberg
Rådgiver Lise Tveit
Styrenestleder Torill Johnsen
15.45 - 15.50  NASJONAL RASSIKRINGSGRUPPE
Benthe Bondhus
Lilly Gunn Nyheim
15.50 - 15.55  NASJONALT BREIBANDRÅD
Leder Nasjonalt Breibandråd Jan Heggheim
Torgeir Selle
15.55 - 16.10  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

Høringen vil foregå i N-303 i Nedre Vollgt. 20. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.