Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 13 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2015 Innst. 13 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2015