Program for

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité mandag 19. oktober 2015

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Prop. 1 S (2015-2016)

Høringsprogram
Mandag 19. oktober 2015 
10.30 - 11.30  KS
Gunn Marit Helgesen, styreleder
Lasse Hansen, adm.dir
Helge Eide, områdedirektør
Per Richard Johansen, sjefsøkonom
Bjørn Arild Gram, nestleder
11.30 - 11.35  NORDNORSK RÅD
Knut Petter Torgersen, fylkesråd Nordland fylkeskommune
Cecilie Myrseth, fylkesrådsleder Troms fylkeskommune
Runar Sjåstad, fylkesordfører Finnmark fylkeskommune
11.35 - 11.40  SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Åshild Kjelsnes, fylkesordfører
11.40 - 11.45  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE 2 ORGANISASJONER
11.45 - 12.00  PAUSE
12.00 - 12.05  FAGFORBUNDET
Odd- Haldgeir Larsen, nestleder
Sidsel Schade, rådgiver
Bjørn Christian Rudaa, rådgiver
Svein Erik Hagen, faggruppeleder SST
12.05 - 12.10  FELLESORGANISASJONEN (FO)
Tone Faugli, nestleder
Andreas Kikvik, rådgiver
12.10 - 12.15  UNIO
Anders Folkestad, leder
Erik Orskaug, sjefsøkonom
12.15 - 12.20  UTDANNINGSFORBUNDET
Ragnhild Lied, leder
Eirik Lund, seniorrådgiver
12.20 - 12.25  NHO
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør
Rune Foshaug, seniorrådgiver
Ingebjørg Harto, fung direktør næringspolitikk
12.25 - 12.30  ABELIA NHO
Christine Korme, direktør fornying og digitalisering
Kjetil Thorvik Brun, fagsjef digitalisering og IKT
Hilde W. Wibe, næringspolitisk direktør
12.30 - 12.35  SJØMAT NORGE
Aina Valland, direktør
12.35 - 12.40  LEIEBOERFORENINGEN
Lars Aasen
Martin Gustavsen, prosjektleder
12.40 - 13.00  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE 8 ORGANISASJONER
13.00 - 13.30  PAUSE
13.30 - 13.35  PENSJONISTFORBUNDET
Harald O. Norman, generalsekretær
Tone Bye, rådgiver
13.35 - 13.40  NORSK LEIRSKOLEFORENING
Trond Setlo, leder
Elisabeth Mellbye, nestleder
13.40 - 13.45  PRESS
Karoline S. Nylander, leder
Margrete B. Katanasho, sentralstyremedlem
13.45 - 13.50  RUSMISBRUKERNES INTERESSEORGANISASJON
Eva Pay, brukerrepresentant
Kenneth A. Johansen, brukerrepresentant
Line Eikenes, brukerrepresentant
Tone Meisdalen, brukerrepresentant
13.50 - 14.05  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE 5 ORGANISASJONER
14.05 - 14.10  NORGES HANDIKAPFORBUND
Toril Heggen Munk, nestleder
Gladys Sanchez, seniorrådgiver
14.10 - 14.15  FFO
Knut Magne Ellingsen, leder
Ingunn Ulfsten, fagpolitisk leder
Cato Lie, rådgiver
Berit Therese Larsen, rådgiver
14.15 - 14.20  PERSONSKADEFORBUNDET LTN
Ingeborg Dahl- Hillestad, generalsekretær
Birte Rismyhr, rådgiver
14.20 - 14.25  UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Lars. A. R. Krangnes, generalsekretær
Camilla Lyngen, styreleiar
Synne Lerhol, ungdomspolitisk rådgjevar
Anna Christina Rosenqvist
14.25 - 14.30  NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
Lisbet Rugtvedt, generalsekretær
Vibeke Johnsen, fagsjef
Siri Hov Eggen, rådgiver
Camilla F. Øksenvåg, rådgiver
14.30 - 14.45  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE 5 ORGANISASJONER
14.45 - 15.00  PAUSE
15.00 - 15.05  NORGES FORSKNINGSRÅD
Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør
Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør
15.05 - 15.10  BOKHANDLERFORENINGEN
Trine Stensen, adm. dir
Siri Strømmevold, eier Tynset bokhandel
Elin Øy, politisk rådgiver
15.10 - 15.15  NORSK FRILUFTSLIV
Lasse Heimdal, generalsekretær
Siri Meland, friluftspolitisk rådgiver
15.15 - 15.20  FORENINGEN FOR INNOVASJONSSELSKAPER I NORGE
Daniel Ras- Vidal, daglig leder
15.20 - 15.25  FRIVILLIGHET NORGE
Bjørn Linstad, politisk seniorrådgiver
Stian S. Johnsen, generalsekretær
15.25 - 15.40  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE 5 ORGANISASJONER
15.40 - 15.45  NTL
Kjersti Barsok, 1.nestleder
Torstein Brechan, forbundssekretær
15.45 - 15.50  NORGES KEMNER- OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND
Astri Rosenqvist, sentralstyremedlem
Lasse Hundsrød, sentralstyremedlem
15.50 - 15.55  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE 2 ORGANISASJONER
15.55 - 16.05  PAUSE
16.05 - 16.10  IKT - NORGE
Roger Schjerva, sjefsøkonom
Heidi Austlid, adm. dir
16.10 - 16.15  NORGES BLINDEFORBUND
Unn Ljøner Hagen, leder
Sverre Fuglerud, seksjonsleder
Espen Lahnstein, rådgiver
16.15 - 16.20  NORSK VARMEPUMPEFORENING
Rolf I. M. Hagemoen, daglig leder
Gunnar Solem, styreleder
16.20 - 16.25  NORSK ARKIVRÅD
Marianne H. Tengs, styreleder
Liv Heidi Siljebråten, sentralstyremedlem
16.25 - 16.30  NATURVERNFORBUNDET
Lars Haltbrekken, leder
16.30 - 16.35  ZERO
Guro Nereng, fagansvarlig
Ingvild K. Rørholt, rådgiver
16.35 - 16.50  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE 6 ORGANISASJONER
16.50 - 16.55  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jon Sandnes, adm. dir
Jørgen Leegaard, direktør kompetanse og rekruttering
16.55 - 17.00  BOLIGPRODUSENTENES FORENING
Per Jæger, adm. dir
Jøns Sjøgren, markedssjef
17.00 - 17.05  NBBL
Thor Eek, adm. dir
Tore Johannesen, avd. dir
17.05 - 17.10  NORSK TEKNOLOGI
Tore Strandskog, næringspolitisk direktør
Oddvin Breiteig, rådgiver
17.10 - 17.15  SELVAAG REALKAPITAL AS
Esben Sondre Svalastog, adm. dir
17.15 - 17.20  SABIMA
Anne Breistein, ass. generalsekretær
17.20 - 17.25  NORSK FORENING MOT STØY
Ulf Winther, generalsekretær
Steven Gersh, seniorrådgiver
17.25 - 17.45  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE 8 ORGANISASJONER
17.45 - 18.05  PAUSE
18.05 - 18.10  NORSK FOLKEHJELP
Tom Hjertholm, enhetsleder
Solveig Igesund, politisk rådgiver
Ingrid Espelund, leder Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
18.10 - 18.15  RØDE KORS
Øistein Mjærum, kommunikasjondirektør
Bente Lier, direktør omsorgsavdelingen
Håvard Therkelsen, politisk rådgiver
18.15 - 18.20  NOAS
Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver
Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver
Mari Seilskjær, rådgiver
18.20 - 18.25  REDD BARNA
Camilla Engeset, spesialrådgiver
Tirill Sjøvoll, politisk rådgiver
18.25 - 18.30  NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING
Grete Herlofson, generalsekretær
Liselotte Langnes- Øyen, rådgiver
18.30 - 18.35  OMOD
Akhenaton de Leon, daglig leder
Anita Rathore, prosjektleder
18.35 - 18.50  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE 6 ORGANISASJONER
18.50 - 18.55  MIRA
Fakhra Salimi, leder
Khansa Ali, rådgiver
Gro E. Høye Kvigne, adm. sekretær
18.55 - 19.00  CARITAS NORGE
Sigrid W. Odden, daglig leder
Alexander Golding, innlandsleder
19.00 - 19.05  NORGES IDRETTSFORBUND
Tom Tvedt, idrettspresident
Inge Andersen, generalsekretær
Per Tøien, Leder idrettspolitisk avdeling
19.05 - 19.10  SAMORA
Selma Benmalek, gjesteredaktør
Daniele Aguilar, skribent/prosjektkoordinator
19.10 - 19.15  GRENESELØS KJÆRLIGHET
Trond K. Botnen, talsperson
19.15 - 19.20  NORSKE KVENERS FORBUND
Hilja Huru, leder
Ivar Johnsen, generalsekretær
Trygg Jakola, nestleder
19.20 - 19.35  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE 6 ORGANISASJONER

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.