Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 16 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2015 Innst. 16 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2016 for rammeområdene 1, 6 og 18. Rammeområde 1 ble vedtatt med netto utgiftsramme på 8 464 189 000 kroner, rammeområde 6 med 19 664 684 000 kroner og rammeområde 18 med 167 134 068 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2015