Program for

Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité tirsdag 20. oktober 2015

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2015-2016)

Høringsprogram
Tirsdag 20. oktober 2015 
  DEL 1 kl. 09.00 - 09.50
09.00 - 09.15  NHO - NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Svein Oppegaard, direktør, arbeidslivspolitikk
Tore Li, seniorrådgiver
09.15 - 09.25  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Tormod Skjerve, seniorrådgiver
Anne K. Eggen Lervik, seniorrådgiver
09.25 - 09.35  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Olav W. Kvam, fagsjef
Trond Bergene, spesialrådgiver
09.35 - 09.50  SAMTIDIG:
NORSK INDUSTRI
Knut E. Sunde, direktør
Katrine Vinnes, fagsjef
ABELIA
Hilde Widerøe Wibe, næringspolitisk direktør
Daniel Ras Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver og daglig leder i FIN
IKT-NORGE
Heidi Austlid, adm. direktør
NITO - NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON
Robert Gærne, visepresident
Omar Gamal, leder for NITO studentene
09.55 - 10.10  pause - 15 min (for å sette stortingsmøte)
  DEL 2 kl. 10.10 - 11.20
10.10 - 10.25  LO
Renèe Rasmussen, LO-sekretær
Arvid Ellingsen, spesialrådgiver
Benedikte Sterner, spesialrådgiver
10.25 - 10.40  SAMTIDIG:
FELLESFORBUNDET
Vegard G. Wennesland, rådgiver
FO - FELLESORGANISASJONEN
Kathrine H. Martinsen, leder profesjon sosionomer
Mimmi Kvisvik, forbundsleder
Inger Karseth, rådgiver
FAGFORBUNDET
Mette Henriksen Aas, seksjonsleder SKKO
Kristine Hansen, rådgiver
Thomas Tallaksen, rådgiver
10.40 - 10.45  5 min (plassbytte)
10.45 - 11.05  SAMTIDIG:
DELTA
Erik Kollerud, forbundsleder
Lizzie Ruud Thokildsen, 1. nestleder
Trond Ellefsen, 2. nestleder
Kristin Vik, spesialrådgiver
BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jørgen Leegaard, direktør
MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
Fred Arild Gyldenås, kompetansesjef
Stein Gunnes, sjeføkonom
Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk
MARITIMT FORUM
Tord Dale, daglig leder
SJØMANNSORGANISASJONENE I NORGE
Morten Kveim, avdelingsleder Sjøsikkerhet og utdanning
Trond Löfgren, skole- og ungdomskontakt NSOF
Odd Rune Malterud, fagsjef
11.05 - 11.10  5 min (plassbytte)
11.10 - 11.20  SAMTIDIG:
VOFO - VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET
Gro Holstad, generalsekretær
Berit Rekve, kommunikasjonsrådgjevar
FUN - FLEKSIBEL UTDANNING NORGE
Kristin Dahl, styreleder
Anders Nome, nestleder
Torhild Slåtto, direktør
11.20 - 11.30  pause - 10 min
  DEL 3 kl. 11.30 - 12.10
11.30 - 11.40  SAMTIDIG (OM STUDIESTØTTE):
NSO - NORSK STUDENTORGANISASJON
Therese Eia Lerøen, leder
Jørgen Ringen Andersen, velferds- og likestillingsansvarlig
Janne Nyhus, politisk rådgiver
ANSA - ASSOCIATION OF NORWEGIAN STUDENTS ABROAD
Jakob Aure, president
Øystein Holm-Haagensen, politisk rådgiver
11.40 - 12.10  SAMTIDIG:
KIRKERÅDET
Jens-Petter Johnsen, direktør
Jan Rune Fagermoen, administrasjonsdirektør
KA - ARBEIDSGIVERORGANISASJONEN FOR KIRKELIGE VIKSOMHETER
Øystein Dahle, direktør
Oddbjørn Sørmoen, direktør
SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET
Ørnulf Steen, generalsekretær
DEN NORSKE KIRKES PRESTEFORENING
Martin Enstad, leder
Anna Grønvik, nestleder
Ole-Johs. Huuse, generalsekretær
HUMAN-ETISK FORBUND
Kristin Mile, generalsekretær
Lene Mürer, seremonisjef
12.10 - 13.00  pause - 50 min
  DEL 4 kl. 13.00 - 13.55
13.00 - 13.10  KS
Jorun Sandsmark, spesialrådgiver
Lasse Jalling, avdelingsdirektør
Nina Gran, spesialrådgiver
13.10 - 13.20  ELEVORGANISASJONEN
Kristoffer Hansen, leder
Jørgen Skarstein, nestleder
13.20 - 13.35  UTDANNINGSFORBUNDET
Steffen Handal, leder
Eirik Lund, seniorrådgiver
13.35 - 13.40  5 min (plassbytte)
13.40 - 14.00  SAMTIDIG:
VITENSENTERFORENINGEN
Tove Marienborg, styreleder
Geir Endregard, styremedlem
UWC - UNITED WORLD COLLEGES, UWC NORGE OG UWC RØDE KORS NORDISK
Elizabeth Sellevold, leder, UWC Norge
Arne Osland, utviklingsdirektør, UWC Røde Kors Nordisk
Espen Stedje, styremedlem, UWC Norge
FORENINGEN !LES
Wanda Voldner, daglig leder
Wegard Harsvik, styreleder
STIFTELSEN FARGESPILL
Kjersti Berge, daglig leder
Frøydis Moberg, koordinator
NORGES IDRETTSFORBUND
Tom Tvedt, idrettspresident
Inge Andersen, generalsekretær
Per Tøien, leder idrettspolitisk avdeling
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Lise-Berith Lian, rådgiver
Morten Dåsnes, daglig leder
14.00 - 14.05  5 min
14.05 - 14.15  SAMTIDIG:
FRISKOLENES KONTAKTFORUM
Ragnar Johansen, NFFL
Jan Eik Sundby, KFF
Cathrine Nordli, Steinerskoleforbundet
FORUM FOR FRISKOLER
Hans Jørgen Firing, direktør Skagerak International School
Kjetil Eide, adm. direktør Akademiet
14.15 - 14.25  5 - 10 min (kort pause)
  DEL 5 kl. 14.25 - 14.55
14.25 - 14.55  SAMTIDIG:
FFO - FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Knut Magne Ellingsen, leder
Ingunn Ulfsten, fagpolitisk leder
Hanne Erdal Witsø, rådgiver
NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær
Bo Gleditsch, ass. generalsekretær
Kai Gustavsen, fagsjef inneklima
HLF - HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND
Morten Buan, forbundsleder
Marit Skatvedt, rådgiver
NORGES BLINDEFORBUND
Unn Ljøner Hagen, leder
Sverre Fuglerud, seksjonsleder
Espen Lahnstein
UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Sofie Bejbro Andersen, utdannings- og arbeidslivspolitisk rådgjevar
Torunn Brandvold, styrets nestleiar
Lars A. Rottem Krangnes, generalsekretær
15.00 - 15.30  SAMETINGSRÅDET
Ann-Mari Thomassen, sametingsråd
Silje Karine Muotka, sametingsråd
Rune Fjellheim, Sametingets direktør
Roy Amundsen, Sametingets administrasjon
Ellinor Marita Jåma, leder for Sametingets omsorgs-, oppveksts- og utdanningskomité

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.