Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 12 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2015 Innst. 12 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2015