Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité mandag 14. desember 2015

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Sammen om jobben - Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet (Meld. St. 35 (2014-2015))
Høringsprogram
Mandag 14. desember 2015 
  *********
10.15 - 10.18  NORSK FOLKEHJELP
Politisk rådgiver, Kari Eliassen
Seniorrådgiver, Beate Thoresen
10.18 - 10.21  KIRKENS NØDHJELP
Avdelingsleder, Wenche Fone
Rådgiver, Ida Thomassen
10.21 - 10.24  REDD BARNA
Leder for Politikk og Samfunn, Gunvor Gnag Fylkesnes
Kommunikasjonssjef, Line Hegna
10.24 - 10.27  CARE NORGE
Generalsekretær, Gry Larsen
Politisk leder, Lisa Sivertsen
10.27 - 10.39  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  *********
10.39 - 10.42  NHO
Direktør Næringspolitikk, Ingebjørg Harto
Avdelingsdirektør, Tore Myhre
Seniorrådgiver, Vibeke Trålim
10.42 - 10.45  VIRKE
Direktør, Thomas Angell
Direktør, Jarle Hammerstad
10.45 - 10.48  NORWEGIAN-AFRICAN BUSINESS ASSOCIATION
Daglig leder, Eivind Fjeldstad
10.48 - 10.58  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  *********
10.58 - 11.01  FOKUS - FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL
Daglig leder, Gro Lindstad
Rådgiver, Gunhild Ørstavik
Rådgiver, Anita Sæbø
11.01 - 11.04  CARITAS
Generalsekretær, Martha R. Skretteberg
Leder, internasjonal avdeling, Knut Andreas O. Lid
11.04 - 11.07  FELLESRÅDET FOR AFRIKA
Informasjonsutvalgsmedlem, Maria Kristina Stokke
Informasjonsutvalgsmedlem, Thomas Haug
11.07 - 11.17  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  *********
11.17 - 11.20  ZERO
Seniorrådgiver, Lene Westgaard-Halle
Rådgiver, Ingvild Rørholdt
11.20 - 11.23  UTVIKLINGSFONDET
Daglig leder, Kari Helene Partapuoli
Informasjonsrådgiver, Siri O. Kvalø
11.23 - 11.26  INITIATIV FOR ETISK HANDEL
Daglig leder, Per N. Bondevik
Seniorrådgiver, Karoline Bakka Hjertø
11.26 - 11.29  FAIRTRADE NORGE
Daglig leder, Marianne Størseth
Seniorrådgiver samfunnskontakt, Helle Mjøs
11.29 - 11.41  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring