Sammen om jobben - Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meld. St. 35 (2014-2015), Innst. 198 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.03.2016 Innst. 198 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2016