Program for

Åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité torsdag 4. februar 2016

Energi- og miljøkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)

Prop. 35 L (2015-2016)

Høringsprogram
Torsdag 4. februar 2016 
09.00 - 09.05  ENERGI NORGE
Oluf Ulseth, adm.direktør
Einar Westre, direktør nett og marked
Janne Stene, myndighetskontakt
09.05 - 09.10  KS BEDRIFT
Kristin H. Lind, direktør KS Bedrift energi
Asle Strand, næringspolitisk rådgiver
Niklas Kalvø Tessem, næringspolitisk rådgiver
09.10 - 09.15  NELFO
Tore Strandskog, direktør næringspolitikk
Jarle Søraas, forretningsdir Eltek Networks AS
Andreas Aamodt, rådgiver
09.15 - 09.20  DISTRIKTENES ENERGIFORENING, DEFO
Knut Lockert, daglig leder
Arvid Bekjorden, rådgiver
09.20 - 09.25  NORSK INDUSTRI
Ole Børge Yttredal, direktør
Stein Øvstebø, leder Norsk Industris infrastrukturutvalg
Øyvind Slåke, fagsjef/ass. direktør
09.25 - 09.30  INDUSTRI ENERGI
Frode Alfheim, nestleder
Geir Vollsæter, rådgiver
09.30 - 09.50  Felles spørsmålsrunde
09.50 - 10.10  Pause
10.10 - 10.15  KRAFTFYLKA
Toini Løvseth, daglig leder
10.15 - 10.20  TROMS FYLKESKOMMUNE
Gerd Kristiansen, fylkesråd for plan og økonomi
10.20 - 10.25  INDRE SALTEN ENERGI AS
Ove Sørdahl, adm.direktør
10.25 - 10.30  FUSA KRAFTLAG SA
Bernt Grimstvedt, adm. direktør
10.30 - 10.35  HERØYA INDUSTRIPARK/MO INDUSTRIPARK
Terje Lillebjerka, driftsdirektør
10.35 - 10.40  NOME KOMMUNE
Bjørg Tveito Lundefaret, ordfører
10.40 - 11.00  Felles spørsmålsrunde
11.00 - 11.05  Pause
11.05 - 11.10  INDUSTRIEL AS
Baard Aasrum
11.10 - 11.15  HAFSLUND ASA
Johan Chr. Hovland, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt
11.15 - 11.20  SFE NETT OG TROMS KRAFT NETT
Erling Sande, styreleiar
Asgeir Aase, nettdirektør SFE
Erling Dalberg, adm.direktør Troms Kraft Nett
Fredd Arnesen, avdelingssjef Troms Kraft Nett
11.20 - 11.25  NORTHCONNECT KS
Jens Naas-Bibow, advokat
11.25 - 11.30  ADAPT CONSULTING AS
Arne Festervoll, partner
11.30 - 11.50  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.