Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)

Prop. 35 L (2015-2016),, Innst. 207 L (2015-2016), Lovvedtak 48 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.03.2016 Innst. 207 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens forslag til endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.). Endringene ble vedtatt med et flertall bestående av regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet med støtte fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 29.03.2016