Program for

Åpen høring i Stortingets justiskomité torsdag 7. april 2016

Justiskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler)

Prop. 68 L (2015-2016)

Høringsprogram
Torsdag 7. april 2016 
09.30 - 09.40  POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE (PST)
Sjef PST Marie Benedicte Bjørnland
09.40 - 09.50  KRIPOS
Politiinspektør Reinert M. Ottesen
Politiadvokat Håvar Undeland
09.50 - 10.00  POLITIJURISTENE
Leder Sverre Bromander
Nestleder Anders Schrøder Amundsen
Styresekretær Are A. Frykholm
10.00 - 10.20  PAUSE
10.20 - 10.30  RIKSADVOKATEMBETET
Riksadvokat Tor-Aksel Busch
10.30 - 10.40  DEN INTERNASJONALE JURISTKOMMISJON - NORSK AVDELING
Fagutvalgsleder Erlend Balsvik
10.40 - 10.50  ADVOKATFORENINGEN
Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern Jon Wessel-Aas
Politisk rådgiver Stian Oen
10.50 - 11.00  DATATILSYNET
Direktør Bjørn Erik Thon
Avd. direktør Kim Ellertsen
Seniorrådgiver Jørgen Skorstad
11.00 - 11.10  IKT-NORGE
Direktør internett og nye medier Torgeir Waterhouse
Administrerende direktør Heidi Austlid
11.10 - 11.20  NORSK JOURNALISTLAG
Advokat Ina Lindahl Nyrud
11.20 - 11.30  OSLO POLITIDISTRIKT
Politiadvokat Line Presthus
Fung. påtaleavsnittsleder Nina Bakken
Politioverbetjent Sigve Røger
Politiinspektør Trond Austad

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring