Program for

Åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité tirsdag 10. mai 2016

Energi- og miljøkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030

Meld. St. 25 (2015-2016)

Høringsprogram
Tirsdag 10. mai 2016 
08.30 - 08.35  LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder
Olav Lie, rådgiver
08.35 - 08.40  FELLESFORBUNDET
Dag Odnes, rådgiver
Jørgen Kaurin, rådgiver
08.40 - 08.45  INDUSTRI ENERGI
Geir Vollsæter, spesialrådgiver
Johnny Håvik, rådgiver
08.45 - 08.50  EL OG IT FORBUNDET
Vidar Hennum, nestleder
Robert Kippe, kommunikasjonssjef
08.50 - 08.55  NHO
Ingebjørg Harto, direktør næringspolitikk
Per Annker-Nilssen, seniorrådgiver
Christoffer Sahl, seniorrådgiver
08.55 - 09.00  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Torstein Schrøder, direktør Virke KBS
Camilla S. Gramstad, fagsjef miljø
09.00 - 09.15  Spørsmål
09.15 - 09.20  NORSK INDUSTRI
Stein Lier-Hansen
Øyvind Slåke
Ole Børge Yttredal
09.20 - 09.25  ENERGI NORGE
Oluf Ulseth, adm.direktør
Knut Kroepelien, rådgiver
Eivind Heløe, direktør
09.25 - 09.30  STATKRAFT
Kjetil Lund, direktør myndighetskontakt og klimapolitikk
Julie Wedege, myndighetskontakt
09.30 - 09.35  SMÅKRAFTFORENINGA
Knut Olav Tveit, daglig leder
Bjørn Lauritzen, styreleder
09.35 - 09.40  LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR - LVK
Torfinn Opheim, leder
Stein Erik Stinessen, juridisk sekretær
09.40 - 09.55  Spørsmål
10.10 - 10.15  KRAFTFYLKA
Toini Løvseth, daglig leder
10.15 - 10.20  KONSESJONSKRAFT IKS
Glenn Qvam Håkonsen, dagleg leiar
10.20 - 10.25  LANDSSAMMENSLUTNINGA AV NORSKE VINDKRAFTKOMMUNER
Wenche Tislevoll, leder
Karianne Lundgaard, advokat
10.25 - 10.30  SMÅKRAFT AS OG NORSK GRØNNKRAFT AS
Rein Husebø, adm. direktør
Anders Diep-Lynne, daglig leder
10.30 - 10.35  SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Jenny Følling, fylkesordførar
10.35 - 10.40  DISTRIKTENES ENERGIFORENING, DEFO
Knut Lockert, daglig leder
10.40 - 10.45  NETTVERKET FOR FALLEIGARAR I VERNA VASSDRAG
Terje Engvik, rådgjevar
10.45 - 11.00  Spørsmål
11.00 - 11.05  Pause
11.05 - 11.10  NORSK VARMEPUMPEFORENING
Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder
11.10 - 11.15  NORSK FJERNVARME
Trygve Mellvang Berg
Heidi Juhler
11.15 - 11.20  NORSK SOLENERGIFORENING
Ragnhild Bjelland-Hanley, generalsekretær
11.20 - 11.25  ELEKTROFORENINGEN (EFO)
Per Øyvind Voie, fagdirektør næringspolitikk
11.25 - 11.30  NORSK ELBILFORENING
Christina Bu, generalsekretær
Morten Edvardsen, politisk seniorrådgiver
11.30 - 11.35  ELECTRIC VEHICLE UNION
Rune Haaland, presisdent
11.35 - 11.40  ARCTIC ROADS AS
Karine Finne
11.40 - 11.55  Spørsmål
11.55 - 12.00  ENERGIGASS NORGE
Tore Woll, daglig leder
12.00 - 12.05  NORWEA
Øystein Schmidt Galaaen
12.05 - 12.10  NELFO
Tore Strandskog, næringspolitisk direktør
Oddvin Breiteig, rådgiver
12.10 - 12.15  RØRENTREPRENØRENE NORGE
Eli Heyerdahl Eide, fagsjef Energi og Miljø
Anette Ramstad, kommunikasjonsrådgiver
12.15 - 12.20  OREEC (OSLO RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENT CLUSTER)
Trine Kopstad Berentsen, prosjektleder
12.20 - 12.25  RECS INTERNATIONAL & ECOHZ AS
Tom Lindberg, styremedlem og adm.direktør
12.25 - 12.30  ENORO
Anders Haakon Lier, konsernsjef
Ove Myklebust, grunder
12.30 - 12.45  Spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.