Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030

Meld. St. 25 (2015-2016), Innst. 401 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2016 Innst. 401 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens melding om "Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030". Det ble bl.a. vedtatt at regjeringen senest i 2017 skal sørge for en støtteordning til realisering av demonstrasjonsprosjekt for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi, fastsette et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg sammenlignet med dagens nivå og at regjeringen i forslaget til Nasjonal Transportplan for 2018–2029 fastsetter måltall for antall lav- og nullutslippskjøretøy. Det ble vedtatt at regjeringen skal fremme en sak til Stortinget innen våren 2017 hvor det gis en grundig gjennomgang av pågående prosesser og regelverksutvikling under EUs energiunion, og med orientering om hvilke grep som tas for å sikre norske energiinteresser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2016