Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité onsdag 24. august 2016

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren

Prop. 151 S (2015-2016)

Høringsprogram
Onsdag 24. august 2016 
10.00 - 10.20  LO
Avdelingsleder Næringspolitisk avdeling, Grethe Fossli
Rådgiver, Marianne Breiland
Nestleder NOF, Torbjørn Bongo
NORGES OFFISERSFORBUND
Forbundsleder, Egil Andre Aas
Nestleder, Torbjørn Bongo
NORSK TJENESTEMANNSLAG
Leder, NTL Forsvaret, Tom Rune Klemetsen
Forbundssekretær, Guro Vadstein
FELLESFORBUNDET
Rådgiver, Jørn Prangerød
Forbundssekretær, Hege Espe
MVS, Bjørn Hanssen
  ****
10.20 - 10.40  BEFALETS FELLESORGANISASJON
Leder, Jens B Jahren
Nestleder, Rune Rudberg
PERSONELLFORBUNDET
Nestleder, Eivind Olsen
Rådgiver, Eirik Gullord
Rådgiver, Pia Willanger
KRIGSSKOLEUTDANNEDE OFFISERERS LANDSFORENING
Generalsekretær, Tor Erik Drangsholt
Leder, Kim Sabel
Forhandlingsleder, Lars Jons Westerfjell
Forhandlingssjef, Svein Håkon Forvik
TILLITSVALGTORDNINGEN I FORSVARET
Landstillitsvalgt, Sigurd Svensen
Landstillitsvalgt, Camilla Hansen
Underdirektør, Simen Saxebøl
  ****
10.40 - 11.00  LANDSRÅDET FOR HEIMEVERNET
LO/Landsrådsleder, Are Tomasgard
NHO/Nestleder Landsrådet, Katarina Sætersdal
Generalsekretær, Jørgen Roaldset
HOVEDTILLITSVALGTE I HEIMEVERNET
Hovedtillitsvalgt BFO, Børre Jakobsen
Hovedtillitsvalgt NOF, Torbjørn Liestøl
Hovedtillitsvalgt PEFO, Linda Margrethe Volden
Hovedtillitsvalgt NTL, Nils Gunnar Korsvik
PROSJEKTGRUPPEN STYRK HEIMEVERNET!
Sjak R. Haaheim
Mai-Linn Spigseth
Daniel Martinez Welhaven-Overaae
Geir Dolonen-Marthinussen
SJØHEIMEVERNETS INTERESSEFORENING
Formann, Tore Lasse Moen
Nestformann, Lars Petter Wilson
Styremedlem, Geir Henry Johansen
DISTRIKTSRÅDET BERGENHUS HV – DISTRIKT 09
Nestleder, Sven-Erik Grieg-Smith
  ****
11.00 - 11.15  NORSKE RESERVEOFFISERERS FORBUND
Generalsekretær, Jørgen Berggrav
Informasjonsansvarlig, Camilla Briså
NORGES FORSVARSFORENING
Generaslsekretær, Christian Bugge Hjorth
INSTITUTT FOR FORSVARSOPPLYSNING
Generalsekretær, Geir Løndal
Styreleder, Hans Herman Horn
  Pause
11.15 - 11.40 
  ****
11.40 - 11.55  FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING
Styreleder, Kjell Kringsjå
Administrerende direktør, Torbjørn Svensgård
NAMMO AS
Administrerende Direktør Nammo Raufoss AS, Erland Paulsrud
Konserndirektør Kommunikasjon, Sissel Soulm
Divisjonsdirektør, Vegard Sande
Konserndirektør Forretningsutvikling, Kjell Kringsjå
KONGSBERG GRUPPEN
Konserndirektør, Harald Ånnestad
Konserndirektør, Even Aas
AIRLINE MANAGEMENT AS
Daglig leder, Roger Axelsson
  ****
11.55 - 12.15  SJØMILITÆRE SAMFUND
Kommandør / President SMS, Sigurd Smith
Kommandør / Visepresident SMS, Bjørn Kvisgaard
KYSTJEGERFORENINGEN
Formann, Tomas A.E. Andersen
NORGES REDERIFORBUND
Leder Beredskapsavdelingen, John Hammersmark
Rådgiver, Ollestad Line
MARITIMT FORUM
Daglig leder, Tord Dale
Leder Maritimt Forum Nord, Tor Husjord
  ****
12.15 - 12.35  NORSK MUSIKKRÅD
Styreleder, Eline Moe Melgalvis
Generalsekretær, Magnar Bergo
MUSIKERNES FELLESORGANISASJON
Forbundsleder, Hans Ole Rian
Hovedtillitsvalgt FAKT/FFT for NOF, Ola Ellefsen
Informasjonsansvarlig, Erica Berthelsen
NORGES MUSIKKORPS FORBUND
President NMF, Rita Hirsum Lystad
Musikksjef, Harald Eikaas
Generalsekretær, Karl Ole Midtbø
RIKSKONSERTENE, KULTURTANKEN
Direktør, Lin Marie Holvik
Konsertsjef, Scott Rogers
NORSK KULTURSKOLERÅD
Rådgiver, Hans Andreas Kjølberg
NORSK KOMPONISTFORENING
Styreleder, Jørgen Karlstrøm
Nestleder, Stine Sørlie
Administrativ leder, Lars Igesund
  Finnmark
12.35 - 12.50  FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Fylkesordfører, Runar Sjåstad
Seniorrådgiver, Eirik Selmer
PORSANGER KOMMUNE
Ordfører, Aina Borch
SØR-VARANGER KOMMUNE
Ordfører, Rune Rafaelsen
  Troms
12.50 - 13.15  TROMS FYLKESKOMMUNE
Fylkesrådsleder, Cecilie Myrseth
Politisk rådgiver, Robert Greiner
Rådgiver, Arild Thobiassen
HARSTAD KOMMUNE
Ordfører, Marianne Bremnes
Næringssjef, Bjørn Akselsen
BARDU KOMMUNE
Ordfører, Toralf Heimdal
Rådgiver, Lars Sølvberg
MÅLSELV KOMMUNE
Ordfører, Nils Ole Foshaug
Rådgiver, Kjell H. Martinsen
SØRREISA KOMMUNE
Ordfører, Jan-Eirik Nordahl
SØR-TROMS REGIONRÅD
Politisk leder, Dag Sigurd Brustind
Daglig leder, Sturla Bangstad
MIDT-TROMS REGIONRÅD
Politisk leder, Geir-Inge Sivertsen
  Lunsj
13.15 - 14.00 
  Nordland
14.00 - 14.20  NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Fylkesrådsleder, Tomas Norvoll
Politisk rådgiver, Anders Flom
OFOTEN REGIONRÅD
Nestleder Ofoten regionråd og ordfører i Narvik (AP), Rune Edvardsen
Prosjektmedarbeider, Åsunn Lyngedal
TJELDSUND KOMMUNE
Ordfører, Liv Kristin Johnsen
EVENES KOMMUNE
Ordfører, Svein Erik Kristiansen
NARVIK HAVN KS
Havnedirektør, Rune Johan Arnøy
  Nordland
14.20 - 14.40  BODØ KOMMUNE
Ordfører, Ida Maria Pinnerød
Utviklingsdirektør, Grete Kristoffersen
Prosjektleder, Bror Myrvang
Prosjektleder, Daniel Bjarmann Simonsen
VESTERÅLEN REGIONRÅD
Regionrådsleder Vesterålen regionråd, Siv Dagny Aasvik
Nestleder Vesterålen regionråd, Atle Andersen
SORTLAND KOMMUNE
Ordfører, Tove Mette Bjørkmo
ANDØYA KOMMUNE
Ordfører Jonni H. Solsvik
Kjell Are Johansen
Kurt Spjelkavik
Halvar Rønneberg
ANDØYA TEST CENTER AS
Daglig leder ATC, Gunnar Jan Olsen
Styreleder ATC, Odd Roger Enoksen
  Sør-Trøndelag
14.40 - 14.55  SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Fylkesordfører, Tore O. Sandvik
Leder komite for kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse , Per Olav Hopsø
TRONDHEIM KOMMUNE
Ordfører, Rita Ottervik
Rådgiver i rådmannens fagstab, Roald Birkelund
ØRLAND KOMMUNE
Ordfører, Tom Myrvold
Rådmann, Snorre Glørstad
  Hedmark og Oppland
14.55 - 15.15  HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Fylkesrådsleder, Per-Gunnar Sveen
Fylkessjef for Næring og Nyskaping, Birgit Aasgaard Jenssen
ELVERUM KOMMUNE
Varaordfører, Arnfinn Uthus
ÅMOT KOMMUNE
Ordfører, Ole Gustav Narud
LILLEHAMMER KOMMUNE
Varaordfører, Ingunn Trosholmen
  Pause
15.15 - 15.45 
  Akershus
15.45 - 15.55  SKEDSMO KOMMUNE
Ordfører, Ole Jacob Flæten
Plan og næringssjef, Andreas Bjørnnes
STIFTELSEN KJELLER FLYHISTORISKE KULTURPARK
Leder, Finn T Skyrud
Frøydis Ulvin
Roar Hansen
  Vestfold og Østfold
15.55 - 16.15  VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Fylkesordfører, Rune Hogsnes
HORTEN KOMMUNE
Ordfører, Are Karlsen
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Ordfører Råde kommune, Rene Rafshol
varaordfører Østfold fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen
Spesialrådgiver, Østfold fylkeskommune, Tone Stenbek
  Vest-Agder
16.15 - 16.25  KRISTIANSAND KOMMUNE
Ordfører, Kristiansand kommune, Harald Furre
KJEVIKFAKTA
rep BFO Kjevik, Erik Qvam
rep NOF Kjevik, Leif Arild Westberg
leder NOF Kjevik, Torbjørn Strand
  Rogaland
16.25 - 16.40  STAVANGER KOMMUNE
Beredskapssjef, Torstein Nielsen
Politisk rådgiver, Helga Strand Vestbø
STAVANGER REGIONEN - GREATER STAVANGER ECONOMIC DEVELOPMENT
Ordfører Sola Kommune, Ole Ueland
Beredskapssjef Stavanger Kommune, Torstein Nielsen
Mulighetsutvikler, Greater Stavanger, Birger Haraldseid
Rogaland Fylkeskommune, NN NN

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring