Program for

Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité torsdag 27. oktober 2016

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017)

Høringsprogram
Torsdag 27. oktober 2016 
  FELLES HØRING FOR NHO
10.00 - 10.05  NHO
Per Øyvind Langeland, avd. direktør
Thomas Felde, seniorrådgiver
10.05 - 10.10  NHO LUFTFART
Torbjørn Lothe, adm. direktør Camilla Rise, spesialrådgiver
Ove Myrold, direktør samfunnskontakt og infrastruktur SAS
10.10 - 10.15  NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT
Karoline Bjørklund, fagsjef næringspolitikk
Are Kjensli, adm. direktør
10.15 - 10.20  NHO SJØFART
Knut Aarbakke, adm. direktør Frode Sund, næringspolitisk rådgiver
10.20 - 10.25  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Audun Brandt Lågøyr, næringspolitisk direktør
10.25 - 10.30  NHO TRANSPORT
Jon H. Stordrange, adm. direktør
Jofri Lunde, næringspolitisk sjef
10.30 - 10.35  ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG - EBA
Kari Sandberg, adm. direktør
10.35 - 10.50  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE FOR NHO
10.50 - 10.55  PAUSE
  FELLES HØRING MED SJU HØRINGSINSTANSER
10.55 - 11.00  NORSK HAVNEFORENING
Johanne Solheim, rådgiver
Søren Falch Zapffe, styremedlem
11.00 - 11.05  KS BEDRIFT HAVN
Roar Johansen, leder av KS Bedrift Havn/Borg havn IKS
Kjell-Olav Gammelsæter, direktør,
Bernt Christoffer Aaby, rådgiver
11.05 - 11.10  NORGES REDERIFORBUND
Amund Drønen Ringdal, næringspolitisk direktør
Thomas Saxegaard, seksjonsleder
John Anders Røse, rådgiver
11.10 - 11.15  KYSTREDERIENE
Lawrence Falkeid, styreleder
Kenneth Erdal, næringspolitisk rådgiver
11.15 - 11.20  REDNINGSSELSKAPET
Ronny Pedersen, beredskapssjef
Oddbjørn Nesje, leder for samfunnskontakt
11.20 - 11.25  MARITIMT FORUM
Tord Dale, daglig leder
11.25 - 11.30  SENTRAL KYSTLEDGRUPPE
Per Hillesund, generalsekretær
Morten Dåsnes, daglig leder
Anne-Mari Planke, fagsjef
Ola Sendstad, daglig leder
11.30 - 11.50  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
11.50 - 12.20  PAUSE
  FELLES HØRING MED ÅTTE FYLKESKOMMUNER
12.20 - 12.25  NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Willfred Nordlund, fylkesråd for samferdsel
Odd Steinar Åfar Viseth, samferdselssjef
12.25 - 12.35  FINNMARK OG TROMS FYLKESKOMMUNER
Ivar B. Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel og miljø Troms fylkeskommune
Geir Ove Bakken, hovedutvalgsleder samferdsel Finnmark fylkeskommune
Marius Chramer, spesialrådgiver Troms fylkeskommune
Eirik Selmer, seniorrådgiver Finnmark fylkeskommune
12.35 - 12.45  AUST-AGDER OG VEST-AGDER FYLKESKOMMUNER
Jon-Olav Strand, fylkesvaraordfører Aust-Agder fylkeskommune
Tore Askildsen, fylkesvaraordfører Vest-Agder fylkeskommune
Ola Olsbu, plan- og samferdselssjef Aust-Agder fylkeskommune
12.45 - 12.55  HEDMARK OG OPPLAND FYLKESKOMMUNER
Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel Hedmark fk
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Oppland fk
Anne Elisabeth Thorsen, leder av komite for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland fk
12.55 - 13.00  BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Olav Skinnes, fylkesvaraordfører
Gro Ryghseter Solberg, samferdselssjef
13.00 - 13.15  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
13.15 - 13.25  PAUSE
  FELLES HØRING MED FIRE HØRINGSINSTANSER
13.25 - 13.30  ØSTLANDSSAMARBEIDET
Siv Jacobsen, medlem politisk styringsgruppe
Ivar Odnes, kontaktutvalget
13.30 - 13.35  GLÅMDAL REGIONRÅD
Lise Selnes, regionrådsleder
Rune Hallingstad, rådmann Sør-Odal kommune
Lars Gillund, prosjektsjef Byregionprosjektet
13.35 - 13.40  OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Øyvind Solberg Thorsen, direktør
Karin Yrvin, fagsjef
13.40 - 13.45  NASJONAL RASSIKRINGSGRUPPE
Åshild Kjelsnes, leder
Geir Ove Bakken, nestleder
13.45 - 13.55  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  FELLES HØRING MED FIRE HØRINGSINSTANSER
13.55 - 14.00  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
Trond Johannesen, adm. direktør,
Stein Gunnes, sjeføkonom,
Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk
Siri Ulvin, informasjonssjef
14.00 - 14.05  ELEKTROFORENINGEN (EFO)
Per Øyvind Voie, fagdirektør næringspolitikk
14.05 - 14.10  NORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND
Grethe Fossli, president
Lotte Frost, kommunikasjonssjef
14.10 - 14.15  AVFALL NORGE
Torbjørn Sølsnæs, kommunikasjonssjef
Nancy Strand, adm. direktør
14.15 - 14.25  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  FELLES HØRING MED FEM INSTANSER
14.25 - 14.30  NORGES SKOGEIERFORBUND
Erik Lahnstein, adm. direktør
Dag Skjølaas, rådgiver
14.30 - 14.35  NORSKOG
Benthe Løvenskiold, næringspolitisk rådgiver
14.35 - 14.40  MA - RUSFRI TRAFIKK
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær
Line Langaas, prosjekt- og kampanjeansvarlig MAU
14.40 - 14.45  LANDSLAGET FOR LOKALAVISER
Rune Hetland, generalsekretær
Roar Vigeland Osmundsen, styreleder
14.45 - 14.50  MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING
Randi S. Øgrey, adm. direktør
Bjørn Wisted, fagsjef
14.50 - 15.00  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.