Program for

Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité tirsdag 25. oktober 2016

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017)

Høringsprogram
Tirsdag 25. oktober 2016 
  Felles høring 6 organisasjoner:
08.30 - 08.35  KS - KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør
Katrine Stegenborg Teigen, spesialrådgiver
Jorun Sandsmark, spesialrådgiver
Siri Halsan, spesialrådgiver
08.35 - 08.45  UTDANNINGSFORBUNDET
Siri Skjæveland Lede, sentralstyremedlem
Eirik Lund, seniorrådgiver
PEDAGOGSTUDENTENE I UTDANNINGSFORBUNDET
Silje Marie Bentzen, leder
Martine Løkholm, rådgiver
08.45 - 08.50  SKOLENES LANDSFORBUND
Terje Moen, 1. nestleder
Runar Nørstad, kommunikasjonsansvarlig
08.50 - 08.55  NORSK LEKTORLAG
Rita Helgesen, leder
08.55 - 09.00  ELEVORGANISASJONEN
Sylvia Lind, leder
Rahman Chaudhry, nestleder
09.00 - 09.15  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring 4 organisasjoner:
09.20 - 09.25  FRISKOLENES KONTAKTFORUM
Jan Sundby, Kristne Friskolers Forbund
Nina Johansen, Montessori Norge
Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet
Øyvind Langørgen, NFFL
09.25 - 09.30  FORUM FOR FRISKOLER
Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder
09.30 - 09.35  FLEKSIBEL UTDANNING NORGE
Morten Flate Paulsen, styremedlem i FuN
Torhild Slåtto, direktør
Lilli Røv, rektor
GLOBALSKOLEN AS
Sverre Leivdal, daglig leder
Bente Steinberg Nilsen, foreldrerepresentant
09.35 - 09.40  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring 2 organisasjoner:
09.40 - 09.45  VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET
Gro Holstad, generalsekretær
Tommy Bull Henstein, ass. generalsekretær
09.45 - 09.50  UNITED WORLD COLLEGES
Elizabeth Sellevold, leder
Kaia Tetlie, styremedlem
09.50 - 10.10  Pause (20 min) for å sette stortingsmøte
  Felles høring 6 organisasjoner:
10.10 - 10.15  UHR - UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET
Liv Reidun Grimstvedt, nestleder
Hege Bolstad Pettersen, ass. generalsekretær
Ann Elin Brattebø Andersen, seniorrådgiver
10.15 - 10.20  NPH - NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER
Arne J. Eriksen, NPH-sekretær
10.20 - 10.25  AKADEMIKERNE
Marit Hermansen, leder Akademikerne
Christoffer Vikebø Nesse, leder Tekna Student
10.25 - 10.30  UNIO
Ragnhild Lied, leder
Bjørn Roberg, leder Unio-studentene
Åshild Olaussen, fagsjef
10.30 - 10.35  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Eli Gunhild By, forbundsleder
Karen Bjøro, 2. nestleder
Eva Østvik, seniorrådgiver
10.35 - 10.40  NITO - NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON
Trude Skogesal, visepresident
Omar Gamal, leder NITO-studentene
Marianne Bevum, seniorrådgiver
10.40 - 10.55  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring 5 organisasjoner:
11.00 - 11.05  FORSKNINGSRÅDET
Bjørn Skavland, direktør
Anders Hanneborg, divisjonsdirektør
11.05 - 11.10  FORSKERFORBUNDET
Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær
Jorunn Dahl Norgård, fagsjef
11.10 - 11.15  FFA - FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA
Agnes Landstad, daglig leder
11.15 - 11.20  AKADEMIET FOR YNGRE FORSKERE
Guro Lind, leder
Herdis Hølleland, prosjektleder
11.20 - 11.25  MARITIMT FORUM
Tord Dale, daglig leder
11.25 - 11.35  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring 3 organisasjoner:
11.35 - 11.40  NORSK STUDENTORGANISASJON
Marianne Andenæs, leder
Øystein Parelius, velferds- og likestillingsansvarlig
Janne Nyhus, politisk rådgiver
11.40 - 11.45  ANSA
Ole Kristian Bratset, president
Øystein Holm-Haagensen, politisk rådgiver
11.45 - 11.50  FOLKEHØGSKOLERÅDET
Edgar Fredriksen, leder
Øyvind Brant, nestleder
Odd Arild Netland, daglig leder
11.50 - 12.00  Felles spørsmålsrunde
12.00 - 12.45  Pause (45 min)
  Felles høring 6 organisasjoner:
12.45 - 12.50  DEN NORSKE KIRKE
Jens-Petter Johnsen, direktør
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder Kirkerådet
Jan Rune Fagermoen, avdelingsdirektør
Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør
12.50 - 12.55  KA - ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR KIRKELIGE VIRKSOMHETER
Marit Halvorsen Hougsnæs, direktør
Frank Grimstad, adm. direktør
Øyvind Håbrekke, kommunikasjonssjef
12.55 - 13.00  DEN NORSKE KIRKES PRESTEFORENING
Martin Enstad, leder
Emil Skartveit, informasjonsmedarbeider
13.00 - 13.05  FAGFORBUNDET
Mette Henriksen Aas, AU-medlem
Bjarne Kjeldsen, rådgiver
13.05 - 13.10  SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET
Linn Mevold Skogheim, kommunikasjonssjef
Sølvi Madsen, daglig leder Sjømannskirken familieveiviser i Spania
13.10 - 13.15  HUMAN-ETISK FORBUND
Harald Masst, økonomisjef
Bente Sandvig, fagsjef
13.15 - 13.20  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring 4 organisasjoner:
13.25 - 13.30  LO
Renèe Rasmussen, LO-sekretær
Liv Sannes, avdelingsnestleder samfunnspolitisk avd.
Arvid Ellingsen, spesialrådgiver samfunnspolitisk avd.
Benedikte Sterner, spesialrådgiver samfunnspolitisk avd.
13.30 - 13.35  NTL - NORSK TJENESTEMANNSLAG
Thomas Sandvik, forbundssekretær
Natalia Zubilaga, nestleder NTL UiO
Øyvind Bakke Reier, leder NTL Universiteter og høgskoler
13.35 - 13.40  FO - FELLESORGANISASJONEN
Kathrine H. Martinsen, FOs forbundsledelse
Inger Karseth, rådgiver
13.40 - 13.45  MFO - MUSIKERNES FELLESORGANISASJON
Hans Ole Rian, forbundsleder
Anders Hovind, nestleder
13.45 - 13.50  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring 5 organisasjoner:
13.55 - 14.00  NHO - NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør
Tore Li, seniorrådgiver
Kristian Ilner, seniorrådgiver
14.00 - 14.05  NORSK INDUSTRI
Knut E. Sunde, direktør
Katrine Vinnes, fagsjef
14.05 - 14.10  ABELIA
Hilde Widerøe Wibe, næringspolitisk direktør
Mari Berdal Djupvik, næringspolitisk rådgiver
Ingrid Vinje, rådgiver EdTech
14.10 - 14.15  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jørgen Leegaard, direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering
Kjersti Grindal, seniorrådgiver
14.15 - 14.20  NORSK VANN
Yngve Wold, ass. direktør
14.20 - 14.25  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring 3 organisasjoner:
14.30 - 14.35  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Tormod Skjerve, seniorrådgiver
Stian Sigurdsen, leder arbeidslivspolitikk
14.35 - 14.40  ARBEIDSGIVERORGANISASJONEN SPEKTER
Olav Wendelbo Kvam, fagsjef
Trond Bergene, spesialrådgiver
14.40 - 14.45  IKT-NORGE
Heidi Austlid, adm. direktør
14.45 - 14.50  Felles spørsmålsrunde
14.50 - 15.00  Pause (10 min)
  Felles høring med korte innlegg (3-5 min) fra hver organisasjon:
15.00 - 15.30  FFO - FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
Hanne Witsø, organisasjons- og utviklingsleder
Katja Brox, juridisk rådgiver

NORGES BLINDEFORBUND
Espen Lahnstein, interessepolitisk rådgiver
Sverre Fuglerud, seksjonsleder
Stian Innerdal, spesialrådgiver

UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Synne Lerhol, generalsekretær
Camilla Lyngen, styreleder
Stine Mari Nytun Leirdal, utdanningspolitisk rådgiver

HLF - HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND
Morten Buan, forbundsleder
Marit Skatvedt, politisk rådgiver

NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Jens Petter Gitlesen, forbundsleder
Kristine Vierli, juridisk rådgiver

NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS / Miljørettet Helsevern
Hogne Skogesal, rådgiver jus, politikk og næringsliv
Bo Gleditsch, ass. generalsekretær

CEREBRAL PARESE-FORENINGEN
Eva Buschmann, generalsekretær
Randi Væhle, seniorrådgiver
  Felles høring med korte innlegg (3-5 min) fra hver organisasjon:
15.35 - 16.00  BARNEOMBUDET
Camilla Kayed, fagsjef
Janicke Sæther Olsen, seniorrådgiver

ASVL - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST- OG ATTFØRINGSBEDRIFTER
Dag Sandvik, direktør
Flemming Trondsen, kommunikasjonsrådgiver

NORSK KULTURSKOLERÅD
Nils R. Sandal, leder styret
Heidi Hesselberg Løken, nestleder styret
Morten Christiansen, direktør

NORGES SJAKKFORBUND
Vibeke Ekeland Grønn, visepresident
Jorunn Brekke, prosjektmedarbeider

NORSK BIBLIOTEKFORENING
Mariann Schjeide, leder
Lars Egeland, nestleder

FORENINGEN !LES
Wanda Voldner, daglig leder
Wegard Harsvik, styreleder
Vibeke Røgler, nestleder

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring