Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité torsdag 17. november 2016

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Meld. St. 39 (2015-2016)

Høringsprogram
Torsdag 17. november 2016 
10.30 - 11.05  NORGES NASJONALE INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER
Petter Wille, direktør
Kristian Reinert Nilsen, seniorrådgiver
Stine Langlete, seniorrådgiver

ADVOKATFORENINGEN
Mette Yvonne Larsen, advokat

ELGESEM ADVOKATFIRMA AS
Frode Elgesem, administrerende partner

DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ
Bjørn Engesland, generalsekretær
Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær

FIAN NORGE
Lovise Ribe, daglig leder
  ******
11.05 - 11.35  BARNEOMBUDET
Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver

UNICEF NORGE
Ivar Stokkereit, Juridisk Rådgiver
Kim Gabrielli, politisk rådgiver
Merete Agerbak-Jensen, kommunikasjonsdirektør

PLAN INTERNATIONAL NORGE
Katrine Moksnes Vincent, leder påvirkningsarbeid
Silje Vold, fagrådgiver barns rettigheter og inkludering

REDD BARNA
Janne Raanes, avdelingsleder Norgesprogrammet
Thale Skybak, seksjonsleder Norgesprogrammet
Sanne Hofman, rådgiver barns rettigheter
  ******
11.35 - 12.00  LUNSJ
  ******
12.00 - 12.25  PRESS
Margrete Bjørge Katanasho, nestleder
Karoline Steen Nylander, leder
Mathea Settem Berg, medlem i Press

LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER (LNU)
Stian Seland, leder
Rode Margrethe Hegstad, nestleder
Andreas Borud, politisk rådgiver

NOAS
Mari Seilskjær, rådgiver
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær
  ******
12.25 - 13.00  LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET
Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
Guri Hestflått Gabrielsen, avdelingsleder
Ingrid Egeland Thorsnes, rådgiver

NORGES HANDIKAPFORBUND
Camilla Huggins Aase, politsk rådgiver

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO)
Heidi Sørlie-Rogne, politisk rådgiver og fagansvarlig
Karoline Vårdal, kommunikasjonsanvarlig

NORGES BLINDEFORBUND
Unn Ljøner Hagen, forbundsleder
Stian Innerdal, spesialrådgiver

LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME
Håkon Rian Ueland, leder
Espen Pedersen, styremedlem

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.