Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 8. november 2016

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) 2) Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren

Prop. 147 L (2015-2016), Dokument 8:90 S (2015-2016)

Høringsprogram
Tirsdag 8. november 2016 
10.15 - 10.20  NORSK PSYKIATRISK FORENING, LEGEFORENINGEN
Jon Helle, visepresident Legeforeningen
Bjørn Østberg, medl. Utvalg for rettspsykiatri
10.20 - 10.25  LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET
Guri Hestflått Gabrielsen, avdelingsleder
Ingrid Egeland Thorsnes, rådgiver
Kristel Jüriloo, rådgiver
10.25 - 10.30  NORGES NASJONALE INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER
Petter Wille, direktør
Kristian Reinert Nilsen, seniorrådgiver
10.30 - 10.35  FORANDRINGSFABRIKKEN
Glorija, PsykiskhelseProff
Julie, PsykiskhelseProff
Marit Sanner, fabrikkleder
Heidi Grande, rådgiver
10.35 - 10.40  LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME
Berit Bryn-Jensen, styreleder
Lillian Nore, styremedlem
Marit Pettersen, styremedlem

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.