Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren

Dokument 8:90 S (2015-2016), Innst. 169 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Kjenseth, Sveinung Rotevatn, Trine Skei Grande Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 07.02.2017 Innst. 169 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å be regjeringen nedsette et utvalg som skal utrede bruken av tvang i helse- og omsorgssektoren. I innstillingen ble forslaget ikke fremmet, blant annet under henvisning til at regjeringen i juni 2016 nedsatte et utvalg som skal se på tvangsbruken. Stortinget har enstemmig vedtatt at representantforslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.02.2017