Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 20. mars 2017

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring

Dokument 1 Tillegg 1 (2016-2017)

Høringsprogram
Mandag 20. mars 2017 
10.00 - 10.05  Komitéleders innledning
10.05 - 11.20  Nasjonal sikkerhetsmyndighet v/ direktør Kjetil Nilsen
Bisittere: ass. direktør Annette Tjaberg og underdirektør Helge Rager Furuseth
11.20 - 11.35  Pause
11.35 - 13.05  Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen
Bisitter: generalmajor Yngve Odlo, sjef Operasjonsavdeling i Forsvarsstaben


Sjef Heimevernet generalmajor Tor Rune Raabye
Bisittere: oberstløytnant Svein Jarle Sandvik, Seksjonssjef plan og utvikling i Heimevernsstaben og oberstløytnant Sten Løitegaard, Sjefsjurist i HV
13.05 - 13.50  Pause
13.50 - 15.05  Politidirektør Odd Reidar Humlegård
Bisittere: avd. direktør Knut Smedsrud og politimester Kaare Songstad, tidl. avd. direktør i Politidirektoratet
15.05 - 15.20  Pause
15.20 - 16.35  Tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
16.35 - 16.40  Komitéleders avslutning

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.