Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag 21. mars 2017

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring

Dokument 1 Tillegg 1 (2016-2017)

Høringsprogram
Tirsdag 21. mars 2017 
09.00 - 09.05  Komitéleders innledning
09.05 - 10.35  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Bisittere: departementsråd Arne Røksund, ekspedisjonssjef Jens-Thorleif Thorsen og ekspedisjonssjef Henning Vaglum

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen
Bisittere: departementsråd Tor Saglie, ekspedisjonssjef Thor Arne Aass og avdelingsdirektør John Arne Gisnås
10.35 - 12.00  Pause
12.00 - 13.15  Statsminister Erna Solberg
13.15 - 13.20  Komitéleders avslutning

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.