Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité mandag 9. januar 2017

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Kommersiell allmennkringkasting

Meld. St. 14 (2016-2017)

Høringsprogram
Mandag 9. januar 2017 
18.25 - 18.35  AMEDIA AS
Are Stokstad, konsernsjef
Stig Finslo, direktør utgiverspørsmål
18.35 - 18.45  MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING
Tove Nedreberg, styreleder
Randi S. Øgrey, administrerende direktør
Bjørn Wisted, fagsjef
18.45 - 18.55  SCHIBSTED NORGE
Torry Pedersen, adm. direktør VG
Einar Hålien, redaktør
18.55 - 19.05  TV2
Sissel Kruse Larsen
Tomas Myrbostad
Olav T. Sandnes

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring