Kommersiell allmennkringkasting

Meld. St. 14 (2016-2017), Innst. 235 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 28.03.2017 Innst. 235 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting. Meldingen ble besluttet vedlagt protokollen. Flertallets merknader vil være førende for regjeringens/departementets videre arbeid med saken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2017