Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Program for

Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité mandag 27. mars 2017

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Prop. 57 L (2016-2017)

Høringsprogram
Mandag 27. mars 2017 
  Felles høring med 3 organisasjoner:
13.00 - 13.05  FORELDRENETTVERK MOT MOBBING
Elin Magga, styremedlem
Karianne Nergård Smitt, styremedlem
13.05 - 13.10  FORENINGEN MOBBING I SKOLEN
Irma Rustad, generalsekretær
Tor Kielland, advokat
13.10 - 13.15  STIFTELSEN RETTFERD FOR TAPERNE
Tor Bernhard Slaathaug, generalsekretær
13.15 - 13.20  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
13.20 - 13.25  ELEVORGANISASJONEN
Sylvia Helene Lind, avtroppende leder
Rahman Chaudhry, påtroppende leder
13.25 - 13.30  REDD BARNA (utgår)
13.30 - 13.35  FORANDRINGSFABRIKKEN
Gina Ekholt
Bahar, proff
Mira, proff
13.35 - 13.40  ODINSTIFTELSEN
Katrine Gillerdalen, styreleder
Katrine Hoff, ped. rådgiver og styremedlem
13.40 - 13.45  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 organisasjoner:
13.45 - 13.50  BARNEOMBUDET
Anne Lindboe, barneombud
Tone Foss Aspevoll, kommunikasjonssjef
Jannicke Sæther Olsen, seniorrådgiver
13.50 - 13.55  FUG - FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN
Gunn Iren Gulløy Müller, utvalgsleder
Joachim Majambere, seniorrådgiver
13.55 - 14.00  Felles spørsmålsrunde
14.00 - 14.05  KS
Helge Eide, områdedirektør
Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør
Jorun Sandsmark, spesialrådgiver
14.05 - 14.10  Spørsmålsrunde
14.10 - 14.20  Pause (10 min)
  Felles høring med 3 organisasjoner:
14.20 - 14.25  UTDANNINGSFORBUNDET
Tormod Korpås, sentralstyremedlem
Einar Ove Standal, seniorrådgiver
14.25 - 14.30  SKOLELEDERFORBUNDET
Solveig Hvidsten Dahl, forbundsleder
Bjørn Eriksen, advokat, juridisk rådgiver
14.30 - 14.35  NORSK LEKTORLAG
Rita Helgesen, leder
Bjørgulv Borgundvaag, kommunikasjonssjef
Wenche Bakkebråten Rasen, spesialrådgiver
14.35 - 14.40  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 organisasjoner:
14.40 - 14.45  FO - FELLESORGANISASJONEN
Irmelin S. Tjelflaat, FOs forbundsledelse
Ingar Karseth, rådgiver
14.45 - 14.50  FAGFORBUNDET
Kristine Hansen, enhetsleder
Ellen Ovenstad, rådgiver
Mette Henriksen Aas, AU-medlem/seksjonsleder
14.50 - 14.55  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
14.55 - 15.00  FFO - FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Berit Terese Larsen, fagpolitisk leder
Hanne Witsø, organisasjons- og utviklingsleder
Katja Brox, juridisk rådgiver
15.00 - 15.05  NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Kristine Vierli, juridisk rådgiver
15.05 - 15.10  HLF - HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND
Anders Hegre, generalsekretær
Marit Skatvedt, politisk rådgiver
15.10 - 15.15  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring