Program for

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité tirsdag 25. april 2017

Arbeids- og sosialkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)

Prop. 72 L (2016-2017)

Høringsprogram
Tirsdag 25. april 2017 
  FELLES HØRING MED 4 INSTANSER
10.15 - 10.25  LO
Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær
Nina Kroken, advokat
Leif Helland, forbundssekretær, NTL
10.25 - 10.35  UNIO
Kjetil Rekdal, 2. nestleder
Henrik Dahle, advokat - fagsjef arbeidsliv
10.35 - 10.45  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
Curt A. Lier, styremedlem Akademikerne/president i Juristforbundet
10.45 - 10.55  TEKNA
Terje Sletnes, direktør for samfunnspolitikk
Thor Egil Braadland, seniorrådgiver
10.55 - 11.10  Felles spørsmålsrunde
11.10 - 11.25  PAUSE
  FELLES HØRING MED 3 INSTANSER
11.25 - 11.35  KS
Solfrid Vaage Haukaas, advokat
Bente Stenberg-Nilsen, fagsjef
11.35 - 11.45  NHO
Margrethe Meder, avd.direktør NHOs advokattjenester
Nina Melsom, områdedirektør Tariff og medlemstjenester
11.45 - 11.55  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Stian Sigurdsen
Anette Brinchmann Pollen
11.55 - 12.10  Felles spørsmålsrunde
  FELLES HØRING MED 2 INSTANSER
12.10 - 12.20  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær
12.20 - 12.30  NORSK JOURNALISTLAG
Ina Lindahl Nyrud, advokat
12.30 - 12.40  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i N-202 i Nedre Vollgt. 20, med inngang i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring