Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 15. mai 2017

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge

Dokument 8:30 S (2016-2017)

Høringsprogram
Mandag 15. mai 2017 
09.00 - 09.10  SAMETINGET
Inger-Eline Eriksen, sametingsråd
09.10 - 09.15  SPØRSMÅLSRUNDE
09.15 - 09.25  NORSKE KVENERS FORBUND - RUIJAN KVEENILIITTO
Hilja Huru, leder
Trygg Jakola, nestleder
Beate Wilhelmsen, styremedlem
09.25 - 09.30  SPØRSMÅLSRUNDE
09.30 - 09.40  NORGES NASJONALE INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER
Petter Wille, direktør
09.40 - 09.45  SPØRSMÅLSRUNDE
  Felles høring for 5 høringsinstanser
09.45 - 09.50  NORSK-FINSK FORBUND/NORJALAIS-SUOMALAINEN LIITTO
Nils Petter Pedersen, forbunsleder
09.50 - 09.55  SAMERÅDET
Eirik Larsen, leder av menneskerettsavdelingen
09.55 - 10.05  SAAMI PARLIAMENT OF FINLAND, CULTURE BOARD
Aslak Holmberg, Chair of the Culture board
10.05 - 10.15  SAMETINGETS ELDRERÅD
Inga Karlsen, leder
Berit Nikkinen Varsi, medlem
10.15 - 10.20  NOEREH
Dávvet Bruun-Solbakk, leder
Aslak Heika Hætta Bjørn, styremedlem
Alice Marie Johansen, 1. nestleder
10.20 - 10.35  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
10.35 - 10.45  PAUSE
  Felles høring for 4 høringsinstanser
10.45 - 10.50  TROMS FYLKESKOMMUNE
Raimo Valle, spesialrådgiver
10.50 - 10.55  FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Runar Sjåstad, fylkesordfører
10.55 - 11.00  KVÆNANGEN KOMMUNE
Eirik Losnegaard Mevik, ordfører
11.00 - 11.05  KVALSUND KOMMUNE
Terje Wikstrøm, ordfører
Eira Ingar, lokalpolitiker
11.05 - 11.15  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  Felles høring for 2 høringsinstanser
15.00 - 15.05  NORSKE SAMERS RIKSFORBUND
Piera Heaika, sekretær
Ánna-Katri Helander, medlem av ungdomsutvalget
15.05 - 15.10  SAMISK KIRKERÅD
Sara Ellen Anne Eira, leder
Risten Turi Aleksandersen, generalsekretær
15.10 - 15.15  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  Felles høring for 4 høringsinstanser
15.15 - 15.20  ARBEIDERPARTIETS SAMETINGSGRUPPE
Ronny Wilhelmsen
15.20 - 15.25  NORDKALOTTFOLKET PÅ SAMETINGET
Kjellrun Wilhelmsen
15.25 - 15.30  NORSKE SAMERS RIKSFORBUNDS SAMETINGSGRUPPE
Anita Persdatter Ravna
15.30 - 15.35  ÅASG
Eva Maria Fjellheim
15.35 - 15.45  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  Felles høring for 3 høringsinstanser
15.45 - 15.50  DUODDARA RAFE - PITESAMISK SENTER
Stig Morten Kristensen, daglig leder
Lennart Ranberg, styreleder
15.50 - 15.55  OSLO SÁMIID SEARVI
Tor Gunnar Nystad, leder
15.55 - 16.00  STIFTELSEN SAEMIN SIJTE (SØRSAMISK KULTURSENTER)
Birgitta Fossum, direktør
16.00 - 16.10  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  Felles høring for 3 høringsinstanser
16.10 - 16.15  SAMENES NATURRESSURSFORBUND
Thoralf Henriksen, org. leder
16.15 - 16.20  NORSKE REINDRIFTSSAMERS LANDSFORBUND
Inge Even Danielsen, nestleder
Randi Skum, jurist/seniorrådgiver
16.20 - 16.25  GÅEBRIEN SIJTE
Unni Fjellheim, leder/distriktsformann
16.25 - 16.35  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
16.35 - 16.50  PAUSE
  Felles høring for 5 høringsinstanser
16.50 - 16.55  TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA
Steinar Pedersen, styreleder, dr. philos
16.55 - 17.00  SAMISK MUSEUMSLAG
Henrik Olsen, leder
17.00 - 17.05  HØGSKOLEN I ØSTFOLD
Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis
17.05 - 17.10  KAARE VENNERØD
Kaare Vennerød, skribent
17.10 - 17.15  NETSAM
Sissel Gaup, styremedlem
17.15 - 17.30  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.