Representantforslag om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Forslag fra (SV)
Innstilling avgitt 13.06.2017 Innst. 493 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2017