Program for

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité fredag 27. oktober 2017

Arbeids- og sosialkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018)

Høringsprogram
Fredag 27. oktober 2017 
  FELLES HØRING MED 2 INSTANSER
09.00 - 09.05  NHO
Kristina Jullum Hagen, avd.direktør
Benedicte Staalesen Nilsen, politisk rådgiver
09.05 - 09.10  LO
Trude Tinnlund, LO-sekretær
Liv Sannes, avdelingsnestleder
Maria Walberg, rådgiver
09.10 - 09.20  Felles spørsmålsrunde
09.20 - 09.21  Bytte
  FELLES HØRING MED 6 INSTANSER
09.21 - 09.26  VIRKE
Stian Sigurdsen, leder arbeidslivspolitikk
Marte Buaas, seniorrådgiver
09.26 - 09.31  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør
Olav Kvam, fagsjef
09.31 - 09.34  ABELIA
Kjetil Thorvik Brun, fagsjef digitale næringer
Christine Korme, direktør for digitalisering og fornyelse
09.34 - 09.37  NORSK INDUSTRI
Carla Botten-Verboven, direktør
Terje Hovet, advokat
09.37 - 09.40  NORGES REDERIFORBUND
Are Gauslaa, juridisk direktør
Amund Drønen Ringdal, næringspolitisk direktør
Thomas Saxegaard, seksjonsleder
09.40 - 09.43  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jon Sandnes, administrerende direktør
Siri Bergh, direktør for arbeidsgiverpolitikk og HMS
Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringspolitikk
09.43 - 09.53  Felles spørsmålsrunde
09.53 - 09.54  Bytte
  FELLES HØRING MED 5 INSTANSER
09.54 - 09.59  UNIO
Henrik Dahle, advokat - fagsjef arbeidsliv
09.59 - 10.04  YS
Jorunn Berland, YS-leder
Gunn Kristoffersen, leder for samfunnspolitisk avdeling
10.04 - 10.09  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
Trond Kielland, nestleder Samfunnsviterne
10.09 - 10.12  TEKNA
Terje Sletnes, direktør for samfunnspolitisk seksjon
Frode Rognsaa, jurist
10.12 - 10.15  NITO - NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGIORGANISASJON
Trond Markussen, president
Tone Tønnesen, utredningssjef
Petter Teigen, seniorrådgiver
10.15 - 10.25  Felles spørsmålsrunde
10.25 - 10.40  PAUSE
  FELLES HØRING MED 4 INSTANSER
10.40 - 10.43  ASVL
Flemming Trondsen, informasjonssjef
Anne-Grethe Strøm-Erichsen, styreleder
Dag Sandvik, direktør
10.43 - 10.46  ARBEIDS & INKLUDERING I NHO
Kenneth Stien, direktør
Per Christian Langset, kommunikasjonssjef
10.46 - 10.49  VETERANFORBUNDET SIOPS
Gisle Bruknapp
Heidi Hovland Bergfald
10.49 - 10.52  FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK
Jonny Simmenes, forbundsleder
Vegard Hansen, utreder
10.52 - 11.02  Felles spørsmålsrunde
11.02 - 11.03  Bytte
  FELLES HØRING MED 4 INSTANSER
11.03 - 11.06  FELLESFORBUNDET
Steinar Krogstad, nestleder
Line Eldring, rådgiver
Inger Karin Hagerup, avdelingsleder
11.09 - 11.12  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Kjersti Barsok, 1.nestleder
Hanne Nordhaug, leder NTL NAV
11.12 - 11.15  FELLESORGANISASJONEN
Lisbeth Berntsen Grandalen, FO Oppland
11.15 - 11.25  Felles spørsmålsrunde
11.25 - 11.26  Bytte
  FELLES HØRING MED 3 INSTANSER
11.26 - 11.29  UNICEF NORGE
Ivar Stokkereit, fagansvarlig
11.29 - 11.32  FORENING FOR SOSIALT ARBEID ICSW - NORGE
Kirsten Rytter, styremedlem
Njål Petter Svensson, leder fsa
11.32 - 11.35  FATTIGNETTVERKET NORGE
Per Magnus Øgård, styreleder
Rolf Solvang, styremedlem
11.35 - 11.40  Felles spørsmålsrunde
11.40 - 11.41  Bytte
  FELLES HØRING MED 5 INSTANSER
11.41 - 11.46  NORGES HANDIKAPFORBUND
Arne Lein, forbundsleder
Guri Henriksen, seniorrådgiver
11.46 - 11.51  FUNSKJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
Berit Larsen, fagpolitisk leder
Heidi Sørli-Rogne, rådgiver
Grete Crowo, rådgiver
11.51 - 11.54  UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Cecilie Haga, fagpolitisk rådgiver
Camilla Lyngen, styreleder
11.54 - 11.57  NORGES BLINDEFORBUND
Arnt Holte, generalsekretær
Sverre Fuglerud, seksjonsleder
Espen Lahnstein, interessepolitisk rådgiver
11.57 - 12.00  HØRSELHEMMEDES LANDSFORBUND
Anders Hegre, generalsekretær
Merete J. Orholm, leder av interessepolitisk avdeling
12.00 - 12.10  Felles spørsmålsrunde
12.10 - 12.50  PAUSE
  FELLES HØRING MED 5 INSTANSER
12.50 - 12.55  KREFTFORENINGEN
Beate Heieren Hundhammer, leder politisk sekretariat
Camilla Fosse, spesialrådgiver
12.55 - 12.58  HJERNESVULSTFORENINGEN
Rolf J. Ledal, generalsekretær
12.58 - 13.01  CEREBRAL PARESE-FORENINGEN
Eva Buschmann, generalsekretær
Kristin Benestad, rådgiver
13.01 - 13.04  NORGES PARKINSONFORBUND
Magne Wang Fredriksen, generalsekretær
Thyra Kirknes, ass. generalsekretær
13.04 - 13.07  NORSK EPILEPSIFORBUND
Therese Ravatn, interessepolitisk rådgiver
13.07 - 13.17  Felles spørsmålsrunde
13.17 - 13.18  Bytte
  FELLES HØRING MED 4 INSTANSER
13.18 - 13.21  PERSONSKADEFORBUNDET LTN
Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær
Per Oretorp, ass. generalsekretær
13.21 - 13.24  VARDETEATERET
Leif de Thurah Sørensen, daglig leder
13.24 - 13.27  PÅRØRENDEALLIANSEN
Anita Vatland, leder
Anne-Grethe Terjesen, nestleder
13.27 - 13.30  UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET
Jarle Eid, nestleder NFE-HS
Inger Heimdal Stenseng, studierepresentant NFE-HS
Tor Rynning-Torp, seniorrådgiver UHR
13.30 - 13.40  Felles spørsmålsrunde
13.40 - 13.41  Bytte
  FELLES HØRING MED 4 INSTANSER
13.41 - 13.44  IDRETTSFORBUNDET
Anja Veum, leder av breddeidrettsavdelingen
Per Tøien, leder for politisk avdeling
13.44 - 13.47  NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
Nils Erik Ness, forbundsleder
Tove Holst Skyer, 1.nestleder
Toril Laberg, generalsekretær
13.47 - 13.50  ALOPECIAFORENINGEN
Oda Nybakken Molstad, leder
13.50 - 13.53  PENSJONISTFORBUNDET
Harald Olimb Norman, generalsekretær
Jan Davidsen, forbundsleder
Ragnhild Setsaas, seniorrådgiver
Sindre Farstad, rådgiver
13.53 - 14.03  Felles spørsmålsrunde
14.03 - 14.04  Bytte
  FELLES HØRING MED 2 INSTANSER
14.04 - 14.07  NORGES LASTEBILEIER-FORBUND
Geir A. Mo, adm. direktør
Knut Gravråk, rådgiver
14.07 - 14.10  YRKESTRAFIKKFORBUNDET
Trond Jensrud, generalsekretær
Lin Andrea Guldbrandsen, ass. forhandlingssjef
14.10 - 14.15  Felles spørsmålsrunde
14.15 - 14.16  Bytte
14.16 - 14.19  STUDIEFORBUNDET FOLKEUNIVERSITETET
Bjørn Tjomsland, generalsekretær
Ingebjørg Gram, seniorrådgiver
14.19 - 14.22  Spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring