Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 15 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2017 Innst. 15 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2018, kapitler under Arbeids- og sosialdepartement, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (Rammeområde 7). Rammeområde 7 ble vedtatt med netto utgiftsramme på kroner 445 498 676 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2017